Vänsterpartiet ökar kraftigt hos LO-medlemmarna i SCB:s partisympatimätning. Med 13 procent av LO-väljarna nästan fördubblar partiet sitt resultat från den förra mätningen i maj. Det är den högsta siffran sedan november 2002, alltså för 18 år sedan.

Partiet går också om Moderaterna som tredje största parti bland LO-väljarna.

Enligt Vänsterpartiets biträdande partisekreterare Hanna Gedin är siffrorna glädjande – men inte överraskande.

– Vi har den senaste tiden haft en debatt som handlat mycket om människors arbetsvillkor och vardag. Rätten till ett tryggt jobb har varit högaktuell. Vi vet att vi har ett förtroende i de frågorna, säger hon.

Enligt henne har Vänsterpartiet den senaste tiden arbetat för att bli ett bredare parti på den fackliga fronten.

– Det har varit ett medvetet arbete. Att satsa på fackliga utbildningar, fackligt engagerade och stärka de fackliga nätverken, säger Hanna Gedin.

SCB:s partisympatimätning görs två gånger om året, i maj och november, och brukar ses som den största och mest tillförlitliga opinionsundersökningen i Sverige. I mätningen ställs bland annat frågor om facklig tillhörighet.

De senaste åren har trenden ofta varit tydlig: Socialdemokraterna har tappat LO-väljare och Sverigedemokraterna samlar upp dem och ökar stadigt i gruppen.

Men nu verkar den trenden, i alla fall tillfälligt, vara bruten. Sedan toppnoteringen i november förra året på 32,1 procent av LO-medlemmarna tappar nu SD rejält för andra mätningen i rad och landar på 22,6 procent av LO-väljarna. Det är partiets sämsta resultat sedan maj 2015.

Rekordsiffror för Vänsterpartiet

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Samtidigt verkar pandemieffekten från majmätningen då Socialdemokraterna återtog en stor del av sitt stöd hos LO-väljarna stanna kvar. Partiet minskar något, från 42,9 till 40,1 procent, en förändring som dock är inom felmarginalen. Men det är betydligt högre siffror än bottennoteringen på 32,9 procent i november förra året.

LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin anser i en skriftlig kommentar till mätningen att Socialdemokraterna nu måste ”skynda sig att reparera förtroendet hos LO-förbundens medlemmar”.

”Det gäller arbetskraftsinvandringen, det gäller äldreomsorgen, det gäller sjukvården. Och inte minst arbetsrätten”, skriver Therese Guovelin.

Så väljer LO-medlemmarna

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.