Vänsterpartiet ökar kraftigt hos LO-medlemmarna i SCB:s partisympatimätning. Med 13 procent av LO-väljarna nästan fördubblar partiet sitt resultat från den förra mätningen i maj. Det är den högsta siffran sedan november 2002, alltså för 18 år sedan.

Partiet går också om Moderaterna som tredje största parti bland LO-väljarna.

Enligt Vänsterpartiets biträdande partisekreterare Hanna Gedin är siffrorna glädjande – men inte överraskande.

– Vi har den senaste tiden haft en debatt som handlat mycket om människors arbetsvillkor och vardag. Rätten till ett tryggt jobb har varit högaktuell. Vi vet att vi har ett förtroende i de frågorna, säger hon.

Enligt henne har Vänsterpartiet den senaste tiden arbetat för att bli ett bredare parti på den fackliga fronten.

– Det har varit ett medvetet arbete. Att satsa på fackliga utbildningar, fackligt engagerade och stärka de fackliga nätverken, säger Hanna Gedin.

SCB:s partisympatimätning görs två gånger om året, i maj och november, och brukar ses som den största och mest tillförlitliga opinionsundersökningen i Sverige. I mätningen ställs bland annat frågor om facklig tillhörighet.

De senaste åren har trenden ofta varit tydlig: Socialdemokraterna har tappat LO-väljare och Sverigedemokraterna samlar upp dem och ökar stadigt i gruppen.

Men nu verkar den trenden, i alla fall tillfälligt, vara bruten. Sedan toppnoteringen i november förra året på 32,1 procent av LO-medlemmarna tappar nu SD rejält för andra mätningen i rad och landar på 22,6 procent av LO-väljarna. Det är partiets sämsta resultat sedan maj 2015.

Rekordsiffror för Vänsterpartiet

Samtidigt verkar pandemieffekten från majmätningen då Socialdemokraterna återtog en stor del av sitt stöd hos LO-väljarna stanna kvar. Partiet minskar något, från 42,9 till 40,1 procent, en förändring som dock är inom felmarginalen. Men det är betydligt högre siffror än bottennoteringen på 32,9 procent i november förra året.

LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin anser i en skriftlig kommentar till mätningen att Socialdemokraterna nu måste ”skynda sig att reparera förtroendet hos LO-förbundens medlemmar”.

”Det gäller arbetskraftsinvandringen, det gäller äldreomsorgen, det gäller sjukvården. Och inte minst arbetsrätten”, skriver Therese Guovelin.

Så väljer LO-medlemmarna