Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Det är en fackligt oorganiserad bransch med låga löner som det har varit väldigt tyst om, säger Nina Wertholz på Fair Action som granskar arbetsvillkoren i svenska företags leverantörsled.

Var femte lädersko som säljs på den svenska marknaden är tillverkad i Indien eller Kina.

Men när butiker tvingats stänga i Sverige och många andra länder har efterfrågan minskat.

Under första halvåret 2020 minskade den svenska importen av läderskor från storproducenterna Indien och Kina med 39 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. 

Skoindustrins bakslag har inneburit att de cirka elva miljoner arbetare som jobbar inom lädersektorn i Indien och Kina har drabbats hårt, visar rapporten Bearing the Brunt of a Pandemic från Fair Action.

Fair Action har granskat hur fyra nordiska skoföretag – Nilson Group, Eurosko, Vagabond Shoemakers och Scorett – lyckats att säkerställa att löner har betalats ut och acceptabla arbetsvillkor upprätthållits hos de underleverantörer som anlitats.

Samtliga företag uppger att de betalat avtalat pris för lagda ordrar och hävdar att de känner sig trygga med att löner betalats ut till merparten av de anställda i skofabrikerna.

Sämre betyg får företagen när det gäller kontakten med fack eller arbetsrättsorganisationer, vilket inget av företagen uppger att de har haft. 

– Det kan inte vara en ursäkt att det inte finns fackförbund. Man måste ändå göra en ansträngning för att ta reda på hur det ser ut i fabrikerna och få en annan bild än endast den som fabriksledningen uppger, säger Nina Wertholz.

Fair Action hänvisar till FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter. 

I dem står det att företag ska minska risken för att mänskliga rättigheter kränks genom att föra en dialog med de som jobbar i leverantörskedjorna.

Enligt Fair Action så bör företagen bli bättre på att föra en social dialog med lokala arbetsrättsorganisationer och fackförbund. 

Så har coronan drabbat modebranschen

500 miljoner jobb och hundratals miljoner arbeten inom den informella ekonomin tros ha gått förlorade på grund av pandemin enligt FN-organet ILO.

Butiker har tvingats hålla stängt och modebranschen har inte betalt ordrar för uppskattningsvis 150 miljarder kronor, vilket drabbat textilarbetare hårt.

Kina är den största läderproducenten i världen och tillverkar en fjärdedel av allt läder. Kring tio miljoner är anställda inom läderindustrin.

Källa: Fair Action