Pandemin kör fram som en bulldozer över vårt samhälle. Smittan letar sig längre och längre ned i åldrarna.

Vi talar gärna om vår fantastiska vårdpersonal, som naturligtvis förtjänar att höjas till skyarna. Men vi har fler yrkesgrupper som agerar i det dolda. 

En av dessa är barnskötarna, dessa fantastiska människor som varje dag möter våra barn med ett leende, som tar emot barnet när det är ledset för att föräldern måste åka till jobbet, som motiverar barnet att i verksamhetens olika delar utvecklas att bli en kompetent egen individ. 

Det är ett enormt stort ansvar! Kanske bland det viktigaste vi har i vårt samhälle. 

Barnskötarna som i detta nu får utskällningar för att de ringer och påtalar att barnet är sjukt, som får utskällningar för att barnet inte får lämnas när det är lite snorigt, som redan innan hade en ansträngd arbetsmiljö på grund av de stora barngrupperna.

När kommer debatten att handla om dem? 

Vi ser i dag många förskolor där sjukskrivningstalen skjuter i höjden på grund av att personal ligger hemma och är sjuk. Vad gör ansvariga politiker för att säkra deras arbetsmiljö? 

Det är lokalvårdare som ser till att smittan minimeras i våra lokaler inför alla våra besök. Och efter dessa!

Malin Sjunneborn

Barn blir också sjuka i covid-19. Även om symptomen kan te sig annorlunda smittar även barn. 

Lämna inte barnen på förskolan när de är sjuka, låt dem inte gå till förskolan om du märker att allmäntillståndet inte riktigt är som det ska. 

Vi som föräldrar har också ett ansvar att säkerställa att vi inte för smittan vidare.

Det finns både personal och barn på förskolorna som tillhör en riskgrupp – vad säger ni till dem när ni i detta läge lämnar ert barn som är ”lite” sjukt? 

Vi behöver alla ta ett gemensamt ansvar i denna pandemi. Det gäller för oss som vuxna och det gäller för oss som vårdnadshavare för våra barn. Alla måste ta sitt ansvar.

Det finns ytterligare en yrkesgrupp jag vill lyfta särskilt: lokalvårdarna.

Våra fantastiska lokalvårdare som ser till att vi kommer in på ett sjukhus som är rent, säkerställer att operationssalar är rena efter en operation, städar på förskolorna, skolorna och arbetsplatsen du arbetar på.

Det är lokalvårdare som ser till att smittan minimeras i våra lokaler inför alla våra besök. Och efter dessa!

Politiker med ansvar för regionservice, internservice, barnomsorg, lokalvården med flera borde se till att det finns en handlingsplan för hur man synliggör, säkerställer och lyfter dessa yrkesgrupper.

Utan dem stannar samhället.