Den senaste veckan är vi många som läst om undersköterskans Christine Uddings berättelse och blivit illa berörda.

Christine från Kungälv tog stort ansvar och ställde sig längst fram i ledet för att skydda oss andra, för att ta hand om äldre och sjuka, men drabbades själv av corona och har nu utförsäkrats.

Är det rimligt att den som slitit och arbetat hårt men som blir sjuk inte får stöd att bli frisk?

Jag tycker inte det. 

Visste ni att kostnaderna för socialförsäkringarna de senaste 20 åren legat i stort sett stilla samtidigt som utgifterna i relation till BNP minskat dramatiskt?

Vi betalar alltså för en försäkring som blir billigare och billigare för staten, samtidigt som den uppenbarligen inte ger oss tillräckligt skydd när olyckan är framme och vi behöver trygghet som allra mest.

Att förbättra sjukförsäkringen är inte först och främst kostnadsfråga. Det är en ideologisk fråga. 

Vi socialdemokrater har sedan 2014 på olika sätt utvecklat sjukpenningen och den bortre gränsen – den så kallade stupstocken som tvingade svårt sjuka från sjuksängen till socialkontoret för att söka försörjningsstöd – har vi avskaffat.

Den som är sjuk måste få bli frisk utan att riskera sin ekonomiska trygghet. Fattigdom gör ingen frisk

Mattias Vepsä

Men det minst sagt kantiga bedömningssystemet inom ramen för rehabiliteringskedjans olika tidsgränser gäller fortfarande och här behövs förändringar.

Förändringar vi menar hade underlättat i det här stressade coronaläget. 

Regeringen har nu i september gett Försäkringskassan uppdraget att snabbt analysera coronapandemins effekter på sjukförsäkringen.

Och i budgetpropositionen 2020 satte man ned foten. Man vill utveckla sjukförsäkringen i linje med de färska utredningsförslag som ligger på bordet.

Däremot har vi inte fått det stöd i riksdagen som krävs för att genomföra dessa förbättringar så här långt. 

Försäkringskassans utredningar måste bli tydligare. Vi vill förändra regelverket så att dagens prövning vid 180 dagar görs mot ett ”angivet” förekommande arbete. 

Vi måste förstärka rehabiliteringen – det är dags för en rehabilitering på riktigt och inte bara på pappret.

Besluten måste bli mer transparenta och lättbegripliga. Kort och gott vill vi ha en trygg och begriplig sjukförsäkring som fungerar nu under pandemin, men också framåt.

Den som är sjuk måste få bli frisk utan att riskera sin ekonomiska trygghet. Fattigdom gör ingen frisk. 

Coronakrisen har gjort detta extra tydligt, och många utförsäkras på grund av ett hårt och fyrkantigt regelverk.

Det är dags att göra något åt sjukförsäkringen och därför måste samtliga partier i Sveriges riksdag agera. 

Släpp gamla söndertuggade teser och se verkligheten för vad den är: vår sjukförsäkring måste fixas och den som är sjuk blir inte friskare av att utförsäkras.