För ett år sedan skulle en mekaniker vid ett industriföretag i södra Sverige använda en pelarborrmaskin. Under arbetet välter maskinen plötsligt över mekanikern som föll till golvet.

Det visade sig då att pelarborrmaskinen inte var förankrad i golvet.

Sex veckors sjukskrivning på grund av axel ur led och smärtor i ryggen blev följden för mekanikern. Skador som enligt åklagaren ”inte är att bedöma som ringa”.

Nu döms arbetsgivaren att betala en företagsbot på 100 000 kronor för arbetsmiljöbrott, genom ett strafföreläggande.

Brottet består i ett den ansvariga på företaget inte sett till att pelarborrmaskinen var förankrad i golvet och att inte ha bedömt riskerna med att använda den, enligt strafföreläggandet.

Strafföreläggande

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Vid strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänkta personen, på vilken han eller hon erkänner brottet och accepterar straffet. Detta är frivilligt och man kan välja att låta åklagaren väcka åtal och att målet prövas av domstolen i stället.

Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom.

Källa: Åklagarmyndigheten