Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Kvinnor som arbetar i Bangladesh fiskefabriker tjänar 25 procent mindre än sina manliga kolleger, trots att de utför samma jobb.

Det rapporterar den ideella organisationen Coast Trust som intervjuat 1 200 fiskefamiljer bosatta i tre av landets kustdistrikt. 

I hemmet har kvinnor mindre att säga till om än sina män när det kommer till ekonomi. 56 procent saknar inflytande över hushållets utgifter.

Fiskekvinnornas kontakter med det offentliga är begränsade.

Bara 2 procent har någon gång haft kontakt med lokala myndigheter och 86 procent har aldrig deltagit i ”någon beslutsprocess i samhället”, uppger Coast Trust, som är en bangladeshisk organisation som jobbar för ett mer jämställt arbetsliv och en bättre havsmiljö i bengaliska viken. 

Omkring en tiondel av de som är direkt eller indirekt involverade i fiskeindustrin är enligt Coast Trust kvinnor. Män dominerar på fiskebåtarna, men kvinnor utgör den största gruppen på de anläggningar som tar emot fångsten. 

– 80 procent av arbetarna inom bearbetningen är kvinnor, säger organisationens föreståndare Mostafa Kamal Akand enligt lokala tidningen The Business Standard

Dessutom utför kvinnor det oavlönade arbete som krävs för att sektorn ska gå runt.

Om detta uppmärksammades från offentligt håll skulle det gynna fiskekvinnornas status, menar Mostafa Kamal Akand.

– När en kustfiskare ger sig ut för att fånga fisk stannar hans hustru, eller någon annan kvinnlig familjemedlem, hemma och tar hand om familjen i flera dagar. Det finns ingen ingen ekonomisk uppskattning av värdet på de kvinnliga arbetarnas bidrag. Jag kräver att regeringen erkänner deras arbete. 

Bangladesh

Sydostasiatiska Bangladesh har drygt 160 miljoner invånare och är ett av världens mest tätbefolkade länder.

Arbetslöshet och undersysselsättning är utbredda problem. De flesta försörjer sig inom den informella sektorn.

Fattigdomen är fortfarande utbredd, men 2015 uppgraderade Världsbanken Bangladesh till medelinkomstland.

Traditionellt har jordbruket dominerat ekonomin men textilindustrin ligger bakom de senaste årtiondenas tillväxt.

Textilindustrin står för nästan 85 procent av landets export och sysselsätter fyra miljoner människor, varav merparten kvinnor.

Källor: UI/Landguiden