Sent på måndagskvällen stod det klart att de som jobbar i besöksnäringen har fått ett nytt kollektivavtal. Strejken var därmed avblåst. 

Coronapandemin märktes väl i Svenskt Näringslivs lokaler i Stockholm där förhandlingarna skedde mot slutet.

Varje dag covidtestades de medlare som kallats in efter strejkvarslet, likaså representanterna från Hotell- och restaurangfacket HRF och arbetsgivarsidan Visita. Det gjorde att allt blev lite extra fördröjt.

Men nu har de alltså enats om vilka löneökningar och andra villkor de som jobbar i branschen ska få under 29 månader. 

Både HRF och Visita använder positiva ordalag för att beskriva hur det känns att ha ett avtal på plats. Ändå ger de lite skilda bilder av avtalets innehåll.

En viktig fråga som gjorde att HRF var redo att strejka var synen på det så kallade märket. Alltså de avtal som industrins parter tecknar och som sedan blir norm för hur mycket de andra branschernas avtal får kosta arbetsgivarna.

De avtalen landade i ett värde på 5,4 procent på 29 månader. Här fick facken också igenom en låglönesatsning för de som tjänar under 26 100 kronor i månaden.

Även om det i slutänden inte är säkert att de extra pengarna går till de med lägst lön har det varit en principiellt viktig fråga för HRF där många har under den nivån. 

Det har genom åren, och så även i år, rått oenighet bland arbetsgivare och fack om hur låglönesatsningen ska hanteras. Ska den ingå i märket eller få kosta extra?

HRF ansåg att satsningen skulle vara en extra satsning på de anställda. Det vill säga att de skulle få den utan att behöva offra något annat i sitt avtal.

Visita, däremot, tyckte att alla löneökningar och villkor skulle få kosta maximalt 5,4 procent under perioden.

Och nu, när parterna väl slutit avtal, råder viss förvirring om låglönesatsningen. HRF säger att det finns en satsning på de lägre lönerna i avtalet. 

– Avtalet är värderat av parterna till 5,4 procent. Vår uppfattning är att avtalet innehåller en låglönesatsning och goda villkorsförändringar för våra medlemmar, säger HRF:s ordförande Malin Ackholt. 

Hon betonar att de inte angett exakt vilket värde låglönesatsningen har.

Enligt Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn finns dock inga skrivningar om att löner på under 26 100 kronor ska ge något extra påslag till lönepotten.

Men han drar sig ändå för att uttryckligen säga att låglönesatsningen uteblev.

– Vårt nya avtal innebär att vi höjer ingångslönerna med 5,4 procent. Vi höjer också genomsnittslönen med 5,4 procent. Det blir underlag för utgående lön. Vad man sätter för etikett på det lägger jag inte någon värdering i, men HRF gör bedömningen att det ingår en låglönesatsning i avtalet. Men det finns ingen insamlingsmodell för löner under 26 100 kronor i vårt avtal, säger han. 

En annan kärnfråga i avtalsförhandlingarna har varit att de under 25 år ska få tjäna in avtalspension. Något som blev möjligt efter en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO i våras.

HRF:s Malin Ackholt säger att de var väldigt oense med Visita om hur mycket avtalspensionen för de under 25 år skulle kosta. Hur stor den kostnaden blir avgör hur mycket utrymme som finns kvar till löneökningar i kollektivavtalet. 

Parternas utgångspunkt har varit hur många unga i den åldern som arbetar i branschen. Fler unga leder till högre kostnader för avtalspensionen och vice versa.

Men de siffror för 2019 som nu finns över antalet unga är för höga sett till utvecklingen under coronapandemin. Därför har förbundet inte velat betala för mycket för avtalspensionen.

Nu står det i avtalet att parterna ska invänta färsk statistik som kommer i mars 2021. De siffrorna styr hur kostnadsbilden och i slutänden påverkar det hur stora löneökningarna blir i april 2022, det vill säga andra gången lönen ses över enligt avtalet. 

– Det är en väldigt stor seger, säger HRF:s ordförande Malin Ackholt. 

– Där tyckte vi olika och HRF fick igenom det de önskade, säger Torbjörn Granevärn. 

Tillsammans har parterna också enats om att lägga frågan om ett nytt, framtida lönesystem i en arbetsgrupp.

Enligt HRF har förbundet länge velat ha ett nytt system som bland annat tar hänsyn till erfarenhet, prestation och kompetens.

För att få till ett system som är hållbart på sikt krävs mer tid än de haft denna gång, enligt Malin Ackholt.

– Vi har erfarenhet av väldigt goda resultat från våra arbetsgrupper. Vi har till exempel hanterat frågor om hotellstädares arbetssituation och ergonomi. Det löste sig fantastiskt bra med exempelvis utbildningsmaterial.

En annan sak som HRF och Visita är överens om är att arbetsgivare som missbrukar den tillfälliga anställningsformen Enstaka dagar ska kunna hindras från att använda den.

Det ska parterna besluta om tillsammans från fall till fall.