Inför e-handelsjätten Amazons etablering i Sverige har det blivit en del skriverier om företagets metoder för att pressa sina lageranställda runt om i världen, och motviljan mot att teckna kollektivavtal.

Det är bra att det uppmärksammas, men för den skull ska man inte tro att problemen med att anställda hålls på halster och utnyttjas som slit-och-släng-varor är begränsat till några enstaka chefer eller bolag.

Tyvärr förekommer den här utvecklingen – en allvarlig tillbakarullning av de arbetandes villkor – inom flera sektorer av arbetsmarknaden, också i Sverige.

Tidningen Dagens ETC har nyligen avslöjat hårresande förhållanden på företaget Apotea, Sveriges största nätapotek.

Sent påkommen beordrad övertid i kombinationen med blockerad utgång. Toaletter som låses som straff. Anställda som bryter ihop av stress. Godtyckliga förändringar i arbetsprocessen och farliga arbetsmiljöer.

Det är rimligt att bli både överraskad och upprörd, men det räcker alltså inte.

Frågan är vad som bör och kan göras för att bekämpa den här typen av avmodernisering av svensk arbetsmarknad.

Det är naivt att tro att det ens är möjligt att ha en lagstiftning som förhindrar alla tänkbara problem på arbetsplatserna.

Priset betalas av de som packar och kör ut varorna. Osäkra anställningar, långa arbetspass, stress och undermålig arbetsmiljö

Ali Esbati & Ciczie Weidby

Inte heller att något slags polis eller andra myndigheter ska ha koll på varje stor och liten arbetsplats, med alla olika typer av verksamheter och förutsättningar som finns där.

Det som behövs är i stället att de arbetande själva tillsammans slår vakt om sina rättigheter och villkor; med andra ord starka fackliga organisationer – och lagstiftning och myndigheter som understödjer att sådana kan bildas och verka.

Det är varken svårare eller enklare än så.

Vi som vill att Sverige ska ha en modern och produktiv arbetsmarknad, där människor kan trivas och utvecklas istället för att utnyttjas och slitas ut, har mycket att göra!

Några av de viktigaste spakarna att dra i är:

  • Trygga anställningar. ETC:s granskning av Apoteta visar till exempel att ”endast en handfull av de 100 arbetarna på helgpassat [hade] fast anställning”. Otrygga anställningar ger tysta, otrygga arbetsplatser. Det är därför striden om Lagen om anställningsskydd är så avgörande. En arbetsmarknad där fler är provanställda på livstid ger ett hårdare, taggigare samhällsklimat. Arbetsrätten behöver stärkas, inte försvagas! Viktiga steg vore att avskaffa Allmän visstidsanställning, begränsa möjligheterna till inhyrning och förbjuda så kallad hyvling. 
  • Trygga anställningar hänger också ihop med starkare facklig organisationsgrad. I branscher med många osäkra anställningar är organisationsgraden lägre och facken svagare (jfr hotell- och restaurang m.fl.)
  • För att stärka möjligheten till facklig organisering bör avdragsrätt för fackföreningsavgift och a-kasseavgift (åter)införas. 
  • Regionala skyddsombud måste få tillträde till samtliga arbetsplatser med kollektivavtal för att kunna uppmärksamma de värsta problemen och hjälpa till med upprättande av lokalt skyddsarbete.
  • Kollektivavtalets ställning kan stärkas genom systematiska krav på rimliga arbetsrättsliga villkor vid offentliga upphandlingar.
  • Arbetet mot arbetslivskriminalitet behöver stärkas. Det kan göras bland annat genom att reglerna för arbetskraftsinvandring, som ger stora möjligheter till utnyttjande av arbetstagare, skärps upp.

ETC:s granskning visar på hur svensk arbetsmarknad kan se ut framöver om vi försvagar anställningstryggheten på det sätt högern vill.

Otrygga anställningar, tysta arbetsplatser, låg grad av inflytande och medbestämmande, hög stress, dålig arbetsmiljö och sjukskrivningar.

En sådan utveckling är inte heller bra för seriösa arbetsgivare.

Det ger lägre produktivitet och effektivitet och sämre företagsutveckling eftersom arbetstagarna inte känner delaktighet eller ges inflytande. 

ETC:s granskning av Apotea, liksom Sydsvenskans granskning av Foodora tidigare i höst, visar också på baksidan av den servicesektor som vuxit fram de senaste tio åren.

Det är enkelt att lägga in en beställning och få varorna levererade till dörren – men till vilket pris?

Priset betalas av de som packar och kör ut varorna. Osäkra anställningar, långa arbetspass, stress och undermålig arbetsmiljö. 

Ska utvecklingen vändas behöver alla progressiva krafter med arbetarrörelsen i spetsen bjuda på både motstånd och framtidstro.

De uppmärksammade exemplen från Apotea, Amazon och Foodora påminner om hur det såg ut på svensk arbetsmarknad för hundra år sedan.

Hunsade, rädda, otrygga arbetstagare som behandlades som utbytbara maskiner eller varor av arbetsgivare med oinskränkt makt.

Vi ska inte tillbaka dit.