Praktikanten på ett byggföretag i Mellansverige arbetade vid en klyvsåg när han plötsligt drabbades av blodsockerfall.

Det svartnade för ögonen och hans hand kom åt den oskyddade sågklingan.

Hela tummen kapas av och pekfingret skadas allvarligt, enligt ett strafföreläggande från åklagarmyndigheten.

Om skyddet för sågklingan varit på plats hade olyckan inte inträffat, konstaterar åklagaren. Dessutom hade företaget varken gjort en riskbedömning eller informerat praktikanten om riskerna med arbetet.

Om en riskbedömning hade gjorts hade man upptäckt att sågen saknade skydd och olyckan hade undvikits, enligt strafföreläggandet.

Eftersom arbetsgivaren inte ”gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten” döms företaget till att betala 300 000 kronor i företagsbot.

Strafföreläggande

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Vid strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänkta personen, på vilken han eller hon erkänner brottet och accepterar straffet. Detta är frivilligt och man kan välja att låta åklagaren väcka åtal och att målet prövas av domstolen i stället.

Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom.

Källa: Åklagarmyndigheten