Det har länge varit ett uppenbart problem med både svenska och utländska företag i Sverige som använder inhyrd utländsk arbetskraft för att dumpa löner och undergräva anställningsvillkor.

Arbetslivskriminaliteten har frodats i brist på regleringar och svart arbetskraft har dolts under formellt vita kontrakt.

Vi har sett att andelen utländsk arbetskraft som arbetar i Sverige utan att betala skatt här har vuxit de senaste åren. 

Skattereglerna som de ser ut idag skapar orättvisa konkurrensförhållanden.

Att inhyrd utländsk arbetskraft inte beskattas vid arbete i Sverige, gör att det blir billigare att hyra in arbetskraft i stället för att anställa. Inhyrd arbetskraft är vanligast i byggbranschen.

Den S-ledda regeringen har nu tagit fram förslag till lagändringar som gör att fler utländska arbetare som arbetar tillfälligt i Sverige ska betala skatt i Sverige.

Förslaget innebär att arbetstagare som visserligen är anställda av utländska företag men som hyrs ut till en verksamhet i Sverige ska beskattas här.

Avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige ska vara vem som arbetet utförs för, inte vem som betalar ut lönen. 

Arbetslivskriminaliteten har frodats i brist på regleringar och svart arbetskraft har dolts under formellt vita kontrakt

Annelie Karlsson och Jörgen Hellman

Den utländska arbetsgivaren ska göra skatteavdrag om det är en ersättning för arbete som utförs här i landet. Skatteverket ska skicka ett besked om den skatt som betalats i Sverige för att underlätta för de utländska arbetstagarna så att samma inkomst inte blir beskattad både i Sverige och i hemlandet.

Det svenska Skatteverket är ett av de bäst fungerande inom EU och indirekt blir reformen också en hjälp till länder med svagare skattemyndigheter som nu kan sättas på spåret när något är fel.

För att de skärpta reglerna inte ska ge upphov till orimliga effekter för företag som ingår i internationella koncernförhållanden, exempelvis när anställda vid utländska koncernföretag kommer till det svenska koncernföretaget, finns ett undantag att mycket korta arbetstillfällen i Sverige inte ska omfattas av de nya reglerna.

Den nya ordningen kommer att börja gälla från den 1 januari och lär tillsammans med en skärpt folkbokföring också att göra att vi får bättre kontroll på vilka som vistas i landet och på vad för grunder de gör det. 

Sammanfattningsvis: I Sverige ska svenska villkor och regler gälla.

Utländska företag ska inte få bedriva osund skattekonkurrens mot svenska företag och arbetare.