I dag gick Socialdemokraterna ut med ett klart ställningstagande i den fortsatta processen runt en ny lagstiftning om anställningsskydd och omställning.

Eller var det egentligen så klart?

Det som Stefan Löfven nu med emfas markerar är att han inte tänker gå vidare med lasutredningen som presenterades i början av sommaren.

Det är i och för sig ett tydligt besked, men det har han mer eller mindre lovat ett flertal gånger alltsedan utredningens presenterades, nu senast i SVT:s partiledardebatt för två veckor sedan.

Att skrota las-utredningen är dessutom en självklarhet av en ansvarsfull regering eftersom den bryter både mot utredningsdirektiven och januariavtalets skrivningar om att inte rubba maktbalansen på arbetsmarknaden.

Den felaktigt ihopsnickrade utredningen var alltså i praktiken redan passé i samma sekund som den presenterades.

Den stora frågan före dagens besked från Socialdemokraterna var i stället hur regeringen hade tänkt gå vidare efter att ha skrotat lasutredningen.

Detta är den riktigt stora frågan i ett läge där LO sagt nej till det avtalsförslag som förhandlades fram och PTK och Svenskt Näringsliv i stället godkände en egen uppgörelse.

Socialdemokraterna tar fasta på denna uppgörelse och beskedet är att de framförhandlade lösningarna ska bilda grund för kommande diskussioner om ett slutligt förslag.

Men vi vet alltså inte vad det blir. Inte heller hur Centern och Liberalerna ställer sig, dessa två nyliberala småpartier som hungrigt flåsande fortfarande vill se kraftigt nedmonterade rättigheter för fyra miljoner löntagare.

Men den absolut största frågan är naturligtvis var LO befinner sig i Löfvens värld.

LO sade enhälligt nej till överenskommelsen med Svenskt Näringsliv. IF Metall har därefter öppnat för att vara med i diskussioner om ett slutligt förslag, något man upprepar efter dagens besked från Löfven.

Många av de frågor som ingått i överläggningarna är viktiga för svensk arbetsmarknad, främst överenskommelserna om utökad kompetensutveckling.

Men att lägga fram ett lagförslag där en socialdemokratiskt ledd regering inte har stöd från lejonparten av LO:s förbund är ogörligt om regeringen vill få en acceptans för förändringarna.

Det är bra att Socialdemokraterna mer konkret än tidigare markerar att de slänger den felaktigt utförda las-utredningen i papperskorgen.

Men LO som majoritetsorganisation för Sveriges arbetare måste vara med på en slutlig uppgörelse.