Inte helt överraskande riktar LO skarp kritik mot las-utredningens förslag i sitt remissvar.

– Det här skulle drabba alla löntagare, men jobbar du på ett företag med 15 anställda eller färre försvinner din anställningstrygghet helt. I praktiken innebär det att du kan bli provanställd på livstid. Ett sådant lagförslag kommer vi aldrig att acceptera, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson i en kommentar.

I remissvaret menar LO att lagförslaget skulle rubba balansen mellan parterna på arbetsmarknaden till arbetsgivarpartens fördel på alla nivåer: ”Mellan huvudorganisationerna, branschparterna, arbetsplatsparterna och mellan arbetsgivare och arbetstagare. Rättssäkerheten för arbetstagarna försämras och godtycklighet ges ökat utrymme.”

LO:s styrelse enades även om att överenskommelsen som man sagt nej till, men som Svenskt Näringsliv och PTK vill gå vidare med, inte kan vara giltig så länge LO inte är med.

– Överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK kan aldrig vara giltig eller ligga till grund för lagstiftning om inte LO är med på båten. Om det överhuvudtaget skulle kunna vara aktuellt måste klara förändringar och förbättringar ske. Inte minst kring trygghetsfrågorna, bland annat begränsningar av visstider och hyvling, säger Susanna Gideonsson.