– Avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv täcker en stor del av arbetsmarknaden inom privat sektor. Även inom kommun- och regionsektorn är parterna överens i omställnings- och trygghetsfrågor, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i en kommentar. 

Myndigheten lämnar i dag över sitt remissvar till den omdebatterade utredningen om en moderniserad arbetsrätt. Även kallad las-utredningen eller Toijerutredningen, efter Gudmund Toijer som ledde den.

Medlingsinstitutet hade velat se en ”djupare analys” av konsekvenserna utredningen får för svensk lönebildning.

Och betonar att skillnaderna i olika avtalsområden också slår olika utifrån förslagen i utredningen.

– Dessutom är arbetsrätten och omställningsfrågorna delar av ett stort och sammansatt system där man inte kan göra ändringar i centrala delar utan att det får konsekvenser för helheten. Att Svenskt Näringsliv och PTK blivit överens stärker den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Myndigheten ger en känga till regeringen. I remissvaret står bland annat att om lagstiftaren lägger sig i sådant som anställningsskyddet är det ”viktigt att det inte på förhand, genom snävt formulerade utredningsdirektiv, bestäms vilket som är det önskvärda utredningsresultatet”.