Samma förhandlare som före sammanbrottet den 1 oktober sitter återigen i Svenskt Näringslivs lokaler på Östermalm i Stockholm.

Och samma förhandlingsdelegationer väntar på information om resultatet.

– Vi har fortfarande inte fått någon som helst återkoppling, sa en källa med insyn i en av delegationerna till Arbetet strax efter klockan två på eftermiddagen.

Sex av LO:s förbund röstade i går emot att LO skulle återgå till förhandlingsbordet: Seko, Byggnads, Fastighets, Målarna, Transport och Pappers.

Avtalssekreterarna från dessa förbund ingår ändå i LO:s förhandlingsdelegation precis som tidigare.

När förhandlingarna strandade natten till den 1 oktober var avståndet mellan parterna betydande, och såväl LO och PTK som Svenskt Näringsliv sa att det var sakfrågorna, inte brist på tid, som gjorde att de inte kom överens.

Också mycket centralt placerade personer i LO- och PTK-förbund och inom Svenskt Näringsliv säger sig nu vara ovetande om vad som har fått förhandlarna att återuppta förhandlingen.

Flera källor vittnar om att partiledare och andra politiker har haft kontakter med parterna de gångna veckorna och att det politiska trycket på parterna är starkt.

En källa uppger för Arbetet att tongivande medlemmar i Svenskt Näringsliv har tryckt på för en förhandlingslösning.

De lagändringar som annars väntar, byggda på utredaren Gudmund Toijers förslag, ger fördelar för små företag, men är inte särskilt lockande för de stora företagen.

Inom Svenskt Näringsliv finns också osäkerhet kring om Toijers förslag alls blir verklighet i det skick utredaren lade fram dem.

Januariavtalets formulering om att ”en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter” ska upprätthållas gör att Socialdemokraterna kan kräva justeringar.

Parterna meddelade på onsdagen att de kommer att informera om resultatet av förhandlingarna tidigast klockan i morgon, fredag.

”Klockan 13 är ett riktmärke. Ännu har vi inte planerat hur vi går ut med information”, säger LO:s presstjänst.

Om förhandlingarna resulterar i en uppgörelse ska denna för LO:s del först behandlas av LO-styrelsen, som lämnar en rekommendation om hur LO:s representantskap ska ställa sig.

Representantskapet, vars möte har flyttats från i dag (torsdag) till tisdag den 20 oktober, måste sedan godkänna uppgörelsen med 60 procents majoritet.

Som tidningen Kommunalarbetaren rapporterar kan Kommunal, som tidigare varit skeptiskt till las-förhandlingarna, avgöra vilken ställning LO tar.

Efter representantskapets beslut ska också förbundsstyrelserna i vart och ett av LO-förbunden ta ställning.