På arbetsplatsen fanns ett hål i golvet som endast var övertäckt med plast. En inhyrd arbetstagare trampade igenom övertäckningen och föll två och en halv meter till våningen under.

I strafföreläggandet, där företaget får en företagsbot på 150 000 kronor, listar åklagaren skadorna som mannen fick av fallet: fraktur i höger axel, bula på huvudet och blåmärken på höger överkropp och lår samt muskelbristningar i höger lår.

På grund av skadorna hade mannen svårt att gå under en månads tid och var sjukskriven i två månader.

Brottet består i att företaget: ”av oaktsam orsakat arbetstagaren skador enligt ovan som inte är ringa”.