9,2 procent. Så hög har arbetslösheten varit de senaste fyra månaderna, enligt färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Det betyder att arbetslösheten inte längre ökar överlag på arbetsmarknaden, vilket den gjort under coronapandemin.

Arbetsförmedlingen har tidigare bedömt att arbetslösheten kommer ligga runt 11 procent vid årsskiftet. Även om de mäter på ett annat sätt än SCB menar Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker, att läget lättat något på arbetsmarknaden. 

– Vi har sett en ljusning. Det ser bättre ut än vad vi bedömde före sommaren. Rörligheten börjar komma i gång – fler lämnar Arbetsförmedlingen och får arbete eller börjar studera, säger Sandra Offesson till Arbetet.

Vad beror ljusningen på? 
– Utrikeshandeln har börjat komma i gång, överlag har den ekonomiska utvecklingen sett bättre ut, säger hon. 

På måndag går hennes myndighet ut med en uppdaterad bedömning av hur arbetslösheten kommer att utvecklas framöver.

Men redan nu konstaterar hon att många fortsätter skriva in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. 

– Vi har ett stort inflöde överlag, oavsett kön, födelseland eller ålder. Men det har varit fler i gruppen inrikesfödda och med gymnasieutbildning än det var förra året. 

Sandra Offesson betonar att varseltalen per vecka fortsatt är högre än de normalt brukar vara.

Och att det återstår att se hur många uppsägningar det resulterar i. Hittills har drygt 100 000 personer varslats och 69 000 av dem har sagts upp.