De opartiska ordförandena, som leder avtalsförhandlingarna inom industrin, lämnar sin avtalsskiss till parterna under måndagseftermiddagen och vill ha parternas svar redan i morgon, både muntligt och skriftligt.

Skissen väntas innehålla förslag om avtalsperiodens längd, vid hur många tillfällen lönerna ska höjas, och i vilken mån avtalen ska kunna sägas upp innan de löper ut.

Däremot kommer skissen inte att innehålla någon siffra för hur mycket lönerna ska öka.

Facken inom industrin kommer att diskutera skissen under måndagen, och hålla möten med sina förhandlingsdelegationer via videolänk.

– IF Metalls ordförande Marie Nilsson kommer också att informera LO:s styrelse om innehållet i skissen, säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare.

Utifrån fackens och arbetsgivarnas reaktioner på skissen bedömer de opartiska ordförandena läget och formulerar en hemställan – ett mer komplett förslag till uppgörelse.

En siffra för löneökningarna kan finnas med antingen i hemställan –  eller dröja ända till det tredje och sista steget i processen, den så kallade slutliga hemställan.

Arbetsgivarna och facken inom industrin har träffats och diskuterat krav som inte handlar om pengar, som fackens krav att alla anställda ska introduceras i arbetsmiljörisker och arbetsgivarnas krav på flexibla arbetstider.

Men personer med insyn bedömer att de frågorna har liten betydelse i industrins avtalsrörelse, och att allt kokar ner till frågan om löneökningarnas storlek och avtalsperiodens längd.

Industrins produktion har återhämtat sig snabbt efter fallet under pandemins första månader.

Enligt en färsk rapport från Facken inom industrin var produktionen redan i augusti tillbaka på samma nivåer som före pandemin, samtidigt som svensk industris konkurrenskraft har stärkts.

Mot den bakgrunden står facken fast vid sitt krav på löneökningar med 3 procent.

Industriarbetsgivarna underkänner fackens analys, och hävdar att Sveriges konkurrenskraft har räddats av den svenska kronans försvagning.