Kvällens partiledardebatt i SVT:s Agenda inleddes med en rejäl holmgång mellan Centerledaren Annie Lööf och Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt. Ämnet: den statliga utredningen om anställningsskydd som nu ska förverkligas.

– Det handlar om de största försämringarna av svenskt anställningsskydd i modern tid. Det blir oerhört enkelt att sparka den som blir sjuk. Det är godtycke som den här utredningen föreslår. Ni har saboterat den svenska modellen, sade Jonas Sjöstedt.

Annie Lööf kontrade:

– Lagstiftningen som skyddar mot godtycke finns kvar, saklig grund finns kvar och är man visstidare får man snabbare en fast anställning med den här utredningen.

Vänsterpartiledaren gick till motattack:

–  Det finns inte en fackförening i Sverige som håller med om att utredningen värnar den svenska modellen. Det här är nästan fri sparkningsrätt.

Som väntat angreps sedan även Stefan Löfven hårt av Jonas Sjöstedt.

– Det är sorgligt att se en gammal metallordförande som inte kan ställa sig bakom metallarbetarna. Kan du lova att utredningen aldrig kommer att bli lag?

– Jag har sagt att utredningen inte är balanserad. Vi ska lägga fram en lag som är balanserad, svarade statsministern.

Han hänvisade till att utredningen är på remiss till bland annat fackliga organisationer, arbetsgivare och Arbetsdomstolen som nu ska få ge sin syn på saken.

– Och alla vi som värnar den svenska modellen måste tycka det är intressant att lyssna på remissvaren, förklarade Stefan Löfven.

Han uttryckte också en förhoppning om att parterna ska sätta sig vid förhandlingsbordet igen.

– Där finns en vilja. Låt parterna fortsätta att förhandla. Du håller på att slänga bort den nyckeln, Jonas Sjöstedt.

Men om utredningen blir lag har Vänsterpartiet hotat med att väcka en misstroendeförklaring mot regeringen vilket sannolikt leder till att statsministern tvingas avgå.

– Vi vill ge den här regeringen chansen att göra rätt.  Jag kommer att fortsätta ge regeringen chansen ett litet tag till. Det är värt att göra det här några veckor till, löd beskedet från Jonas Sjöstedt.