– Jag är glad att vi förhandlade till slutet, men ledsen över allt bra som vi nu inte får igenom, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Ett mycket stort antal frågor fanns kvar på förhandlingsbordet in i det sista.

Arbetsgivarna var redo att gå med på långtgående förbättringar i stödet för dem som sägs upp, liksom för anställda som behöver skaffa nya kunskaper.

– Anställda skulle få möjlighet att studera två terminer på heltid med 80 procents ersättning. För LO:s medlemmar skulle det vara en fantastisk möjlighet, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Att förhandlingarna strandade berodde inte på en enskild fråga, utan en helhet, där LO och PTK gjorde samma bedömning, enligt IF Metalls avtalssekreterare.

Under ett skede av förhandlingarna vägrade LO:s förhandlare att över huvud taget tala om förändringar i lagens regler om saklig grund för uppsägning, bekräftar Veli-Pekka Säikkälä.

Detta eftersom LO:s representantskap beslutat att LO inte ska medverka till sådana förändringar.

Men vad beslutet innebar kunde tolkas lite olika, enligt IF Metalls avtalssekreterare.

– När arbetsgivarna krävde att få förhandla om saklig grund väcktes frågan om vi skulle hoppa av. Men på LO-styrelsens möte i måndags blev beslutet att vi skulle syna korten. Vi ville inte gissa vad Svenskt Näringsliv vill, utan bestämde oss för att förhandla frågorna i botten, säger Veli-Pekka Säikkälä.

I slutänden blev arbetsgivarnas krav på förändrade turordningsregler vid arbetsbrist ett väl så stort hinder som förenklade uppsägningar av personliga skäl, enligt Veli-Pekka Säikkälä.

– Deras krav vad gäller turordningsreglerna var väldigt långtgående. De gick längre än regeringens utredare Gudmund Toijer. Man kan säga att Toijers utredning hade givit Svenskt Näringsliv blodad tand.

– Samtidigt hade vi krav om inskränkta möjligheter till visstidsanställning och inhyrning. Till slut stod vi får långt ifrån varandra.