Las-förhandlingarna går in på upploppet. Snart vet vi om det blir en uppgörelse, ett nytt Saltsjöbadsavtal, och om den svenska modellen stått pall.

Men även om de förhandlande parterna, LO, PTK och Svenskt Näringsliv, kommer överens har de att hantera sina medlemsförbund. Och det är ingen hemlighet att det på LO-sidan knorrats en hel del.

På ett extrainkallat representantskap i början av sommaren gjorde LO en omstart i förhandlingarna. Den innebar att de förbund som tidigare hoppat av förhandlingarna åter kom in på banan. Men med ett förbehåll: begreppet saklig grund får inte diskuteras.

Enligt källor nära förhandlingarna har Arbetet kunnat avslöja att arbetsgivarparten fortsatt velat förhandla om saklig grund. PTK och några av LO-förbunden tycks, enligt samma källor, vara beredda att kompromissa i frågan.

Medan utbrytarförbunden med Kommunal i spetsen säger tvärt nej, med hänvisning till LO:s interna överenskommelse.

I LO:s omstart ingår också att en eventuell uppgörelse måste godkännas av en 60-procentig majoritet på ytterligare ett repskapsmöte.

Och där kan de stöta på patrull. Om de kritiska förbunden säger nej, och om alla ombud röstar enligt förbundslinjen på repskapet, har de en egen majoritet och kan alltså stoppa en uppgörelse.

Sedan kan en situation uppstå där några av dem övertalas, men inte alla, och minst 60 procent röstar ja.

Då är frågan vad som händer med de förbund som säger nej. Kan de stå utanför uppgörelsen?

Enligt en källa med god insyn i förhandlingarna är även formen för uppgörelsen – och om den behöver gälla alla förbund eller ej – en förhandlingsfråga.

Frågan berörs även i slutrapporten från de arbetsgrupper parterna tillsatte i början av året. Men får inget riktigt svar. 

I stället fastslås just att det är upp till parterna att avgöra om en viss andel av medlemsförbunden måste anta avtalet för att det ska bli bindande. Eller för den delen om avtalet ska gälla även om inte alla av parternas medlemsorganisationer skriver under.

Dessutom konstaterar rapporten att LO, PTK och Svenskt Näringsliv måste komma överens om huruvida medlemsförbunden måste anta uppgörelsen i sin helhet eller om de kan välja någon eller några av delarna som förhandlas: anställningsskydd, omställningsstöd eller kollektivavtalad Arbetslöshetsförsäkring.

Något som det enligt Arbetets källa alltså förhandlas om.

Och det finns prejudikat. Det nuvarande huvudavtalet är till exempel inte undertecknat av Byggnads, Transport och Målarna. Men innehållet i avtalet gäller dem ändå.