Enligt uppgifter till Arbetet har Svenskt Näringsliv skjutit fram sina positioner i lasförhandlingarna.

Bland annat har arbetsgivarna lagt fram det omöjliga kravet att begreppet ”saklig grund” vid uppsägning ska göras dispositivt, det vill säga att bestämmelsen ska bli förhandlingsbar och inte tvingande.

Det är i nästan i paritet med det förslag som lades fram i den statliga las-utredningen som kom i början av sommaren.

Naturligtvis vet arbetsgivarna att deras krav på att urholka begreppet saklig grund är orimligt och att LO:s representantskap redan sagt nej till det.

Svenskt Näringsliv tidning Arbetsmarknadsnytt försöker dock ge eldunderstöd till arbetsgivarnas förhandlare genom att peka på politikerna.

”Förslagen i LAS-utredningen blir verklighet om inte parterna kommer överens. Det slås fast i höstbudgeten”, skriver de frankt, och i las-utredningen är begreppet saklig grund upphävt.

Arbetsgivarna skulle alltså få igenom sitt krav med råge om de bara låter förhandlingarna stranda.

Det låter nästan som ett hot – går ni inte med på vårt förslag om urholkat anställningsskydd blir det etter värre om politikerna beslutar.

Sanningen är dock att arbetsgivarna knappast vinner på att låta förhandlingarna stranda.

Tesen om att politikerna då skulle klubba igenom arbetsgivarnas krav grundar Arbetsmarknadsnytt på en mening i höstbudgeten.

Där står att om parterna inte kommer överens ”ska regeringen, i enlighet med januariavtalet, genomföra utredningens förslag.”

Men det står också att de politiska besluten ska följa januariavtalet, och i januariavtalet står att alla lagändringar ska ske så att ”en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls”.

Maktbalansen mellan facken och arbetsgivarna ska alltså inte förändras.

Utredningen har nonchalerat denna passus i sitt uppdrag och lagt förslag som kraftigt stärker arbetsgivarens makt.

Centern och Liberalerna hyllar denna förändring.

Men inte alla januaripartier är inne på detta spår. Något förslag som rubbar balansen kommer inte att läggas, har statsminister Stefan Löfven redan markerat. 

Driver arbetsgivarna förhandlingarna till ett dödläge lär det alltså inte gå bättre i de politiska förhandlingarna som då vidtar mellan mittenpartierna och regeringen. 

Uppenbart står vi i så fall närmare en regeringskris än en ny överenskommelse om las.

Naturligtvis ser även arbetsgivarnas detta. Om en knapp vecka ska förhandlingarna vara klara och kanske gör arbetsgivarna en sista ansträngning för att klara hem ett avtal.

Att tro att en regeringskris skulle skapa bättre las-regler är dumdristigt.