Att arbetstagare inte kan sägas upp utan att saklig grund föreligger är grundläggande för anställningsskyddet.

I dag är reglerna om saklig grund tvingande till de anställdas fördel. Det betyder att de inte kan ändras genom kollektivavtal.

I slutet av förra veckan lade Svenskt Näringsliv fram sina krav på förändringar i las, efter att förhandlingarna i flera veckor hade kretsat kring frågor om omställning.

Bland arbetsgivarnas krav ingick att reglerna om saklig grund skulle göras dispositiva, det vill säga möjliga att ersätta med regler i avtal, erfar Arbetet.

En sådan förändring har LO:s representantskap uteslutit, i linje med kongressmotioner från bland andra Kommunal, Seko och Byggnads.

Att LO:s förhandlare måste avvisa den var därmed uppenbart på förhand.

Enligt Arbetets källor har Svenskt Näringsliv nu backat något från sina krav. En källa säger att förhandlingarna fortsätter och är ”seriösa”.

En annan person med inblick i överläggningarna uppger att förhandlarna nu arbetar med ”en helhet” där såväl förändringar i las som förstärkt stöd för omställning ingår.

Förhandlingarna är inne i ett intensivt skede, och förhandlingar är inbokade såväl i morgon, fredag, som under lördagen och söndagen.