Ungdomsarbetslösheten rusar i höjden. Särskilt tufft är det för ungdomarna som redan i dag befinner sig långt ifrån arbets-marknaden. 

För att inte förlora en hel ungdomsgeneration behöver ungdomsarbetslösheten hanteras med en offensiv jobbstart.  

I mätningar från bland annat Eurostat är Sverige sämst i ligan tillsammans med Italien och Spanien när ungdomsarbetslösheten i olika länder jämförs. I dag är det 30 000 fler arbetslösa i åldrarna 18 till 24 år jämfört med förra året.  

Tuffast är det för dem utanför storstäderna och för dem som saknar erfarenhet och utbildning.  

En bidragande orsak till detta är en sedan länge utdaterad och stelbent arbetsmarknad där unga hålls utanför. 

Ett exempel på detta är turordningsreglerna i las. I praktiken innebär dessa regler att en ung och nyanställd kan sparkas, oavsett dennes insatser, enbart på grund av att det finns andra som arbetat längre. 

En annan bidragande orsak till situationen är att risken för att anställa en ung och oerfaren är för hög. När skatten en arbetsgivare betalar för att ha någon anställd är hög minskar benägenheten att våga chansa på en mindre erfaren. 

Sverige bör hämta inspiration från Tyskland där arbetslösheten sjönk från 11 procent till 5 procent på bara ett decennium. Bland annat infördes ”minijobs” som i praktiken innebar helt skattebefriade extratjänster. 

Det gjorde att till exempel de som vill samla erfarenhet vid sidan av sin utbildning kunde göra detta billigare. Men det skulle även vara ett bra sätt för fler att sakta men säkert slussas in på arbetsmarknaden. 

Svensk arbetsmarknad ser inte ut som den gjorde för 50 år sedan. Då kan vi inte heller föra en politik som behandlar arbetslösa på samma sätt som förr

Nike Örbrink

När krisen nu kommit måste vi också se över vad det är som sätter käppar i hjulen för jobben. Till exempel Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen levererar inte ens hälften av jobben i Sverige. I stället finns nu jobbförmedlare och bemanningsföretag som nischar sig utifrån olika marknader och olika behov. 

Därför vill vi i KDU att Arbetsförmedlingen ska konkurrensutsättas och därmed ge möjligheten för jobbförmedlingar som levererar att kunna växa. 

Svensk arbetsmarknad ser inte ut som den gjorde för 50 år sedan. Då kan vi inte heller föra en politik som behandlar arbetslösa på samma sätt som förr. 

Ska vi lyckas undvika att en hel ungdomsgeneration blir outsiders på arbetsmarknaden, behöver sättet vi ser på arbetstillfällen bli mer flexibelt. 

Framför allt måste politiken ge företag och arbets-givare möjligheten att våga satsa på unga.