Nu har det hänt igen. Frösunda Omsorg AB har bestämt sig för att hyvla tjänster.

Den här gången är det de anställda på Glädjevägens gruppboende i stockholmsförorten Hässelby som står i skottlinjen.

Påbudet från Frösunda är att de anställdas arbetstid ska minskas ner till ungefär 75 procent.

För en del anställda handlar det om att de ska klara sig på 6 000 kronor mindre i månaden. Trots att lönerna inte var så höga till att börja med.

Detta är alltså vad en hyvling är. En arbetsgivare som väljer att ensidigt och godtyckligt minska arbetstiden för en arbetstagare trots att man i anställningskontraktet kommit överens om exempelvis heltid. 

Den självklara frågan blir: Gör man verkligen så på svensk arbetsmarknad? 

Det korta svaret är ja.

Och egentligen borde man inte vara förvånad att det här händer på Frösunda. Igen. Det här är nämligen Frösundastilen.

Redan 2016 hyvlade Frösunda exempelvis tjänstgöringsgraden på sina gruppboenden i Gävle med upp till 45 procent. Sedan har vi sett samma sak hända i såväl Falkenberg som Borås.

2017 försökte man hyvla tjänster på Ekbacken i Sundbyberg. Men den gången lyckades Kommunal sätta stopp för det.  

Och då ska vi inte ens tala om alla de gånger personal och anhöriga har larmat om underbemanning på Frösundas boenden. De är för många för att räkna upp. 

Det är dags att dumpa Frösundastilen. Den hör inte hemma i den svenska modellen

Jessica Leiding och Riitta Salokangas-Davidsson

Frösunda är ett företag som har underbemanning och deltidsanställningar som affärsidé. Det är de inte ensamma om. Så ser det ut i stora delar av välfärden.

Men Frösunda tillhör de som är värst i klassen. De tjänar pengar på att undersköterskor, vårdbiträden, vårdare och personliga assistenter inte gör det.   

Det konstiga är att Frösunda stod med Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin för drygt tre år sedan och sa att det skulle var slut med hyvlingarna.

Det är det ju uppenbarligen inte.

Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens aktörer kan lita på varandra och att en överenskommelse är en överenskommelse.

Det gäller tydligen inte om man har med Frösunda att göra? 

Vi kräver att Frösunda drar tillbaka sina hyvlingar och behandlar sina anställda som människor.

Inte bara på Glädjevägens gruppboende utan på alla sina boenden.

Vi kräver att de som nu sitter i las-förhandlingarna ser till att hyvlingarna förpassas till historien. Det är inte värdigt ett modernt samhälle.

Det är dags att dumpa Frösundastilen. Den hör inte hemma i den svenska modellen.