Som socialdemokrat är jag riktigt stolt över budgeten som presenteras idag.

Den är historiskt kraftfull. Över 100 miljarder kronor ska användas för att bygga ett bättre Sverige än innan krisen.

Det gör skillnad vem som sitter vid makten i kristider.  

De senaste veckorna har det haglat budgetnyheter. Här är några som förtjänar att lyftas fram särskilt: 

• 10 extra miljarder kronor för att klara välfärden i kommuner och regioner. Som tidigare kommunstyrelseordförande i Örebro vet jag hur välkommet det här tillskottet är ute i landet. Jag vet också att det inte är en självklarhet. I finanskrisen 2008 prövades välfärden hårt i kommuner och regioner, men stödet från den borgerliga regeringen uteblev.  

• Den största satsningen någonsin på äldreomsorgen. För fler händer, bättre arbetsmiljö och högre kvalitet i omsorgen.  

• Den höjda a-kassan, som också omfattar fler, blir kvar till 2022. Ett bra besked till alla som blivit av med jobbet under coronakrisen. Effekterna av pandemin kommer dröja sig kvar och det ska också tryggheten göra. Det höjda underhållsstödet och tillfälliga tillägget till bostadsbidraget kommer göra skillnad för många, inte minst ensamstående mammor. 

Det här är en budget för jobben och välfärden. Så bygger vi ett starkare samhälle som bättre klarar dagens och morgondagens kriser

Lena Rådström Baastad

• Omfattande satsningar för att du som behöver ska kunna vidareutbilda eller skola om dig. Från vårdbiträde till undersköterska, från obehörig till behörig lärare eller från arbetslös till ett av framtidens gröna yrken. 

• Höjda pensioner och fortsatt sänkt pensionärsskatt. Vi har redan stärkt pensionen för er med de lägsta pensionerna. Nu får också alla som arbetat länge i ett vanligt yrke – ni med en pension på 9 000 – 17 000 kr – upp till 600 kronor mer i månaden. Här ingår de tio vanligaste kvinnoyrkena. Skatten sänks för en miljon pensionärer. 

• Satsningar mot brott. Nu får vi fler poliser på gator och torg. Det kommer märkas i vår vardag. Vi kommer också att se fler insatser för unga som riskerar att hamna snett. Det nya brottet barnfridsbrott är en viktig reform för alla barn som tvingas se och höra mamma bli misshandlad av sin man.

• Det kommer mer resurser till det lokala arbetet mot hedersrelaterat våld. Vi ser också en kraftfull satsning för att bekämpa arbetslivskriminaliteten – fusk, regelöverträdelser och brottslighet på svensk arbetsmarknad – som ju blivit en allt viktigare inkomstkälla för den organiserade brottsligheten.

• Stöd till utsatta områden. Nästan 400 miljoner kronor riktas till de skolor som behöver det allra mest. 100 miljoner för att förskolebarn ska få stöd att utveckla sin svenska och få en mer jämlik start i skolan. Utsatta områden ska också få mer samhällsservice, med fler lokala servicekontor där invånare kan ha kontakt med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.

• Fler bostäder som folk har råd med i hela landet. Det stärkta investeringsstödet ska användas för att bygga hyresbostäder som har rimliga hyror och lägre krav på inkomst. Dessutom satsas 900 miljoner på att rusta upp landets flerfamiljshus. 

Höstbudgeten innehåller också stora skattesänkningar.

Det är inte det första vi socialdemokrater tänker på när vi ska få igång ekonomin igen. Men budgeten bygger på ett samarbete mellan fyra partier, vilket innebär en del kompromisser.

Det som är bra med de här skattesänkningarna är att de riktar sig till låg- och medelinkomsttagare. Det är inte fel att vanligt folk får mer kvar i plånboken. Inte heller att skatten på arbete sänks för att kunna höjas på sådant som är dåligt för klimatet.  

Det här är en budget för jobben och välfärden. Så bygger vi ett starkare samhälle som bättre klarar dagens och morgondagens kriser.