Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, anser att regeringar världen över har svikit anställda inom vården under pandemin.

Bland annat vill ICN se mer provtagning av sjuksköterskor och bättre statistik över hur många som har smittats av covid-19.

Enligt ICN har hittills fler än 1 000 sjuksköterskor i 44 länder dött av viruset, visar en enkätstudie bland medlemsorganisationer.

En tredjedel av dessa har rapporterats från Brasilien, men ICN tror att mörkertalet kan vara stort eftersom många länder inte finns med i studien och att alla länder inte kan bekräfta alla dödsfall till följd av covid-19.

Världshälsoorganisationen, WHO, har sedan tidigare beräknat att 10 procent av världens vårdpersonal har smittats av covid-19, det vill säga minst 2 miljoner fall.

I vissa länder har covid-19 klassificerats som yrkessjukdom och då har även regeringar gett ekonomisk kompensation till drabbade. I Taiwan får till exempel alla som insjuknar eller utsätts för fysisk eller psykisk ohälsa på grund av coronaviruset möjlighet att ansöka om ersättning.

I enkätstudien från ICN framkommer också att väldigt många sjuksköterskor har utsatts för diskriminering eller övergrepp under pandemin.

I Mexiko har både läkare och sjuksköterskor fått klorin över sig.

Organisationen, som företräder fler än 20 miljoner anställda, menar att var och en har skyldighet att stoppa spridningen av coronaviruset genom att tvätta händerna, stanna hemma vid minsta lilla symtom och hålla avstånd till andra. 

ICN inkluderar även bärande av mask på offentliga platser som en rekommendation.

Den globala dödssiffran för covid-19 är 965 000.