Aldrig har en avtalsrörelse på riktigt varit så betydelsefull för de olika fackförbunden men också för samhällets utveckling i stort.

Låt oss ta dem som arbetar i vård och omsorg som ett exempel.

De har alltid haft ett särskilt utsatt och tungt arbete, men nu efter covid-19:s entré i samhället har de som arbetat i vården fått det ännu kämpigare.

Inte har det heller känts lättare nu när man också börjat fått svart på vitt att även om du haft covid-19 så är du inte immun så särskilt länge. Du kan bli sjuk inom ett par månader igen.

Därför är det extra viktigt att denna avtalsrörelse verkligen ger goda resultat i form av inte bara högre lön utan också bättre arbetsvillkor och drägligare arbetstider till all personal i vård och omsorg.

Applåderna och lovorden har varit många men om inte avtalsrörelsen skulle resultera i högre lön och bättre villkor kommer det på sikt att kosta samhället mer. För man kommer säkerligen få svårare att få människor att utbilda sig till de olika yrkena i vården.

Låt oss hoppas att hyllningarna och applåderna inte enbart har varit luft. Att man i stället ger dessa yrkeskategorier rätt förutsättningar, schyssta arbetsvillkor och en hållbar arbetsmiljö

Fredrik Jarlestål Jenssen

Det kommer att bli svårare att locka människor till att arbeta i välfärden överlag.

Och man kommer säkert också få svårt att kunna behålla befintlig personal och därmed ta till vara på den kunskap och erfarenhet som finns i dag.

Resultatet kan bli mycket kännbart och framför allt väldigt kostsamt för samhället i stort.

Enkel logik detta då man inte kan betala med applåder i kassan.

Alla välfärdsyrken som på något sätt arbetar med eller kommer i kontakt med människor, till exempel busschaufförer, personliga assistenter, undersköterskor och barnskötare, behöver samhällets stöd för att kunna arbeta vidare även under en pandemi.

För om dessa yrkeskategorier inte kan arbeta så stannar Sverige.

Karensavdraget behöver avskaffas permanent, arbetstiden ses över, delade turer tas bort och arbetskläder från arbetsgivaren bör vara en självklarhet.

Låt oss hoppas att hyllningarna och applåderna inte enbart har varit luft. Att man i stället ger dessa yrkeskategorier rätt förutsättningar, schyssta arbetsvillkor och en hållbar arbetsmiljö.

För det är detta jag och så många andra hoppas att årets avtalsrörelse ska resultera i.