I en statlig utredning, som presenterades tidigare i år, framgick att Försäkringskassan brister i sin handläggning av sjukpenningärenden.

Nu har regeringen bestämt att myndigheten måste ta tag i eventuella brister, liksom visa på förbättringsåtgärder.

– Regeringen ser allvarligt på de brister i handläggningen av sjukpenningärenden som identifierats i utredningen om sjukförsäkringen. Det är viktigt att klarlägga förhållandena och åtgärda eventuella brister, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i ett uttalande.

I åtgärdsuppdraget ingår även ärenden där sjukpenning nekas på grund av att den försäkrade bedöms ha förmåga att försörja sig genom ett ”normalt förekommande arbete”.

I ett pressmeddelande från socialdepartementet konstateras att ”människor ska kunna lita på trygghetssystemen när de saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom.”

– Det här är ett första steg men vi vill att man går vidare med de förslag som finns i utredningen, vilket Försäkringskassan borde ha gjort för länge sedan. Nu är det upp till generaldirektören att visa vem som bestämmer och hur man ska agera framöver, säger Robert Sjunnebo, försäkringsexpert på LO-TCO rättsskydd.

Om utredningen

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum tillsattes 2018 och regeringens utredare Claes Jansson lämnade in den till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i januari i år.

Enligt utredningens förslag ska bedömning av arbetsförmågan efter dag 180 göras mot angivet normalt förekommande arbete. Med angivet arbete avses arbeten som ingår i en yrkesgrupp enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), i stället för dagens ”normalt förekommande arbete”.

Försäkrad som uppnått 62 men inte 65 års ålder ska inte prövas mot andra jobb än hos arbetsgivaren, oavsett hur lång sjukperioden är.

Utvidgad möjlighet till undantag från prövning av arbetsförmåga dag 180. Kraven för hur sannolikheten är för att den försäkrade ska kunna komma tillbaka till sitt arbete sänks från ”stor sannolikhet” till ”övervägande skäl”.

Det ska bli möjligt att även efter dag 365 pröva arbetsförmågan hos arbetsgivaren om hög grad av sannolikhet talar för återgång i detta arbete senast vid dag 550.