Diskussioner pågår för fullt om brottsligheten och gängkriminaliteten.

Trycket på att hitta lösningar är stort och ska så vara. Brottlighet, skadegörelse, skjutningar, sprängningar, gängkriminalitet med mera ska inte ha någon plats i det svenska samhälle.

Mot detta måste vi stå gemensamt. 

Dock har diskussionerna en tendens att ensidigt handla om en enda sak. Hårdare straff. Längre fängelsetid. Ta bort straffrabatter. Få fler poliser.

Och misstolka mig rätt, även jag tycker det är viktigt att hitta lösningar på dagens kriminalitet. Vi behöver vara hårda för att få bort problemen från gatorna idag. 

Och här pågår redan ett arbete genom regeringens 34-punktsprogram med förslag på åtgärder mot till exempel gängkriminaliteten.

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att alla i Sverige ska vara trygga, oavsett var man bor.

Vi är därför medvetna om att kampen mot det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer måste skärpas.

Det handlar om att bygga ett samhälle som är så starkt att människor slipper vara svaga

Anna Wallentheim

Men hårdare straff är inte lösningen på problematiken. 

Tydligaste exemplet på detta ser vi genom att titta på USA.

Förutom fängelsestraff som sträcker sig över en människas livslängd så har de också dödsstraff. Men trots detta har de också mycket höga tal av brottslighet.

Straff skrämmer nämligen inte människor som hamnat snett från att i framtiden begå brott.

Har aldrig gjort. Kommer aldrig att göra. 

Kampen mot den grova brottsligheten måste föras både genom insatser här och nu för att lagföra, döma och få bort grovt kriminella från gatorna, och genom förebyggande insatser som ger unga hopp och minskar rekryteringen till gängen.

Vi kan inte välja att bara göra det ena eller andra, vi måste göra både och.

Det bästa sättet att minska skadeverkningarna av brott är nämligen att hindra att brott begås från första början. Det brottsförebyggande arbetet är därför centralt för oss socialdemokrater.

Det är också samhällsekonomiskt lönsamt. 

Insatser på en mängd områden bidrar till att förebygga brottslighet och stoppa nyrekryteringen till gängen.

Det handlar till exempel om satsningar på en bra skola, på socialtjänsten, på en meningsfull fritid, på att knäcka arbetslösheten och på minskade klyftor.

Därför har vi under pandemin gjort stora satsningar för att rädda så många arbetstillfällen som möjligt.

Vi är därför medvetna om att kampen mot det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer måste skärpas

Anna Wallentheim

Därför har vi sedan innan infört ett statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, byggt ut lärarutbildningen och satsat på barn- och ungdomspsykiatrin.

Därför har vi stärkt a-kassan och hindrat att människor hamnar mellan stolarna.

Därför har vi gett idrotten och kulturen stöd under pandemin för att värna att unga fortsatt kan ha en meningsfull fritid och andra vuxna att vända sig till.

Därför kommer höstens budget innehålla rekordsummor på reformer som främst kommer att handla om jobb, jobb och jobb. 

Det handlar om att bygga ett samhälle som är så starkt att människor slipper vara svaga.

För vi kan inte gå tillbaka till det som var innan. Vi ska bygga något bättre.