Det var en hemlig ljudinspelning som först avslöjade den anställde på trafikförvaltningen vid Region Stockholm.

Vid en avtalsförhandling ska mannen ha krävt att en entreprenör skulle använda sig av ett specifikt företag som underentreprenör. För besväret erbjöd han en procent på avtalet i ersättning, nästan 200 000 kronor. Han avslöjade också projektets budget på förhand.

Men i stället för att gå med på dealen valde entreprenören att spela in samtalet och larma mannens arbetsgivare.

Enligt Claes Keisu, pressansvarig på trafikförvaltningen, inleddes direkt en utredning. Bara några dagar senare avskedades mannen.

– Vi ansåg att den här personen lurat både sina chefer och kollegor och dessutom försökt bryta mot lagen och inte följt våra regler och riktlinjer. Det var skälet till avskedet, säger han.

I utredningen, som fortfarande pågår, har hittills en rad oegentligheter framkommit. Både när det gäller kontakter med företag, och mannens andra förehavanden på jobbet.

Vid en tidigare stickprovskontroll ska den anställde exempelvis ha saknat underlag på en tilläggsbeställning på flera hundra tusen kronor. Företaget det gällde var samma som det han försökte övertala entreprenören att anlita.

Enligt Claes Keisu tittar man just nu både på mannens och företagets historik med förvaltningen. I slutänden kan det bli aktuellt med en polisanmälan.

– Vi försöker gå tillbaka och gå vidare i det här. Men vi har inte kommit i mål ännu.

Samma dag som mannen avskedades raderade han alla mejl och mappar i sitt mejlprogram. Men utredarna lyckades återskapa allt raderat material.

Då upptäcktes fler oegentligheter. Både otillbörliga kontakter med leverantörer och omfattande fusk med arbetstider. Bland annat ska mannen regelbundet ha blockerat tid i sin digitala kalender som upptagen, samtidigt som ingen aktivitet gick att mäta på hans jobbdator.

Det visade sig också att mannen, utan godkännande, anlitat en konsult för att utföra merparten av sitt jobb under åren 2019 och 2020.

Enligt utredningen ska konsulten ha kostat skattebetalarna flera hundra tusen kronor.

Mannen ska samtidigt ha gett sken av att det var han själv som skrivit de beslut och planer som konsulten stod bakom.

Hur är det möjligt att ha en konsult som utför ens arbete under så lång tid?
– Ja, hur är det möjligt? Vår ingång är att vi har förtroende för våra medarbetare. Man har ett ganska stort ansvar inom sitt område och man har attesträtt upp till ett visst belopp, säger Claes Keisu.

Påverkar det här era rutiner framöver?
– Vi gör uppföljningar och kontroller, men det är inte så att vi gör internrevideringar på varje enskild person. Det är rätt många hos oss som har ett stort mandat att representera trafikförvaltningen.