Anställningsskydd

”Arbetsrätten ska moderniseras och anpassas till dagens arbetsmarknad, samtidigt som balansen mellan parterna ska upprätthållas. Om arbetsmarknadens parter når en överenskommelse om hur lagen om anställningsskydd ska reformeras, så kommer regeringen att lägga förslag i enlighet med den.”

Äldreomsorg och vård

Statsministern läste ur undersköterskan Catrin Janssons text ur Kommunalarbetarens novellsamling.

’Värst är kvällarna, så många människor, så lite tid. Det är svårt att vara människa. Behoven är så stora, hjälpen så liten. Oron kommer på kvällen, tröttheten, tankarna, de återkommande larmen, det finns ingen tid för det plötsliga. Men det omöjliga blir möjligt.

”Ni har imponerat på ett helt land. Och ni har ett helt lands tacksamhet. Det ska vara attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen och de som gör det ska få ett tydligt erkännande. För att höja kompetens genomförs äldreomsorgslyftet, som gör det möjligt för personal i äldreomsorgen att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde på betald arbetstid. Räknas leda till 10 000 tillsvidaretjänster”.

Pensioner

”De äldre som varit med och byggt Sverige har rätt till en god ålderdom och en bra pension. Under nästa år införs ett särskilt pensionstillägg på upp till 600 kronor i månaden för den som har slitit ett helt yrkesliv med låg lön.

Pengar som kommer att göra skillnad. Skillnaden i beskattning mellan pension och lön ska tas bort helt. Regeringen tar samtidigt nästa steg för långsiktigt höjda pensioner genom fördjupade diskussioner inom Pensionsgruppen. Regeringens uppfattning är att inbetalningarna till pensionssystemet behöver öka.”

Arbetsförmedlingen

”En hög sysselsättning är avgörande för Sveriges välstånd. Men arbete är också avgörande för den enskilda människan, för alla som går upp när klockan ringer, tar en kopp starkt kaffe till frukosten och sedan går till jobbet. Arbetet ger försörjning men också gemenskap, möjligheten att själv bygga sitt liv – och bidra till sitt land. För att bättre kunna möta behoven fortsätter reformeringen av Arbetsförmedlingen.”