SLUTREPLIK. Det gläder oss att vår förra debattartikel har gett ett avtryck.

Det är många personer från det socialdemokratiska partiet som vänt sig till oss och håller med om att det saknas en politisk samordning vad gäller synen på Amazon och tech-jättarnas etablering i Sverige. 

Det är positivt att Jimmy Jansson i sin replik skriver att han både tror på och står upp för den svenska partsmodellen.  

Vidare skriver han ”att det är på tiden att svensk fackföreningsrörelse tar en rejäl strid för något”. Det är ett minst sagt märkligt och verklighetsfrånvänt uttalande.

Vi och våra förtroendevalda tar varje dag strider runt om på arbetsplatser i Sverige för att förbättra villkoren för medlemmarna. 

Självklart ska vi inte ta ut någonting i förskott, men vi behöver vara förberedda.

En sak som vi har fått extra mycket medhåll för i våra samtal är att Sverige verkar så oberörda inför vad som pågår kring dessa multinationella företag i andra länder.

I USA utreder man hur pass konkurrensstörande deras dominans är medan det är väldokumenterat att arbetare runt om i världen blivit använda som förbrukningsvaror medan Amazons grundare Jeff Bezos förmögenhet har passerat 200 000 000 000 dollar. 

Vilket motsvarar cirka 1 735 622 000 000 svenska kronor.

Ettusensjuhundratrettiofemmiljardersexhundratjugotvåmiljoner kronor.

Socialdemokratin har tjänat landet bra och vi tror att den kan fortsätta göra så under en lång tid framöver förutsatt att man står på löntagarnas sida och ställer krav på schyssta villkor.

Inte minst när det gäller tech-jättarnas etablering.

Därför kan vi aldrig bara stå och se på medan de politiska etablissemangen okritiskt välkomnar etableringar och strösslar med skattepengar.

Att Jimmy Jansson nu säger att han förväntar sig att Amazon följer spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden ser vi som ett steg framåt

Valle Karlsson & Gabriella Lavecchia

Våra medlemmar kräver att vi skickar starka signaler om vad som förväntas på svensk arbetsmarknad istället för att stå vid sidlinjen för att vänta och se. 

En annan intressant aspekt av den strategi som kommunstyrelseordföranden i Eskilstuna verkar förespråka är vad den skulle innebära för allt annat fackligt arbete som bedrivs.

Mest troligt skulle den reducera rollen som fackföreningarna har som ansvarstagande part på arbetsmarknaden, till att endast bli reaktiva sakfrågeägare.

Det vill säga att vi bara skulle agera när till exempel en arbetsplatsolycka väl har skett?

I så fall är det en skrämmande syn på fackets roll och Sveriges arbetstagares väl och ve. 

Vår huvudpoäng med den förra debattartikeln var att politiken på lokal och nationell nivå är för dåligt samordnade i denna fråga.

Att  Jimmy Jansson nu säger att han förväntar sig att Amazon följer spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden ser vi som ett steg framåt. 

Såklart hade det varit smakfullt om det någonstans nämndes i så väl kommunala beslut som brev från regeringen att politiken förväntar sig just det.

Men bättre sent än aldrig.