Att höstbudgeten innebär ännu en stor eftergift från Socialdemokraterna till mittenpartierna har redan aviserats när stora skattesänkningar är att vänta. 

Ändå är Magdalena Andersson optimistisk och talar om att budgeten blir historisk

Kanske avslöjar hennes positiva hållning att maktbalansen partierna emellan är på väg att skiftas. Att Socialdemokraterna är på väg att få igenom jämlikhetsreformer i budgeten.

Men en viktig sådan som Andersson inte får missa har facket redan framfört. 

De fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är nämligen rungande överens i sina krav inför höstbudgeten. A-kassan som under vårens coronakris höjts och tillgängliggjorts till fler måste cementeras. 

Nu måste Magdalena Andersson ställa sig bakom detta krav och göra en trygg och bra a-kassa till ett socialdemokratiskt ultimatum i budgetförhandlingarna.

För en trygg arbetslöshetsförsäkring är en grundbult i det jämlika samhället, det vet vi. 

Det råder inget tvivel om att de tillfälligt utökade reglerna för a-kassan under coronakrisen har gjort skillnad. Med höjningen i grundnivån från 365 till 510 kronor om dagen garanteras arbetslösa en inkomst på 11 000 i stället för 8 000 kronor i månaden före skatt. 

En visserligen låg, men ändå betydligt rimligare inkomst att leva på än tidigare. Att ersättningen gäller under en längre period gör också att det finns utrymme att hitta ett nytt bra jobb till en skälig inkomst. Att möjligheten till omställning förbättras.

För faktum är att en trygg a-kassa inte bara gynnar de enskilda. Det gynnar hela samhället.

Men som bekant är Centerpartiet och Liberalerna av en annan mening i frågan. Och därför är de angelägna om en snabb återgång till tidigare regler. Eller om sanningen ska fram, de vill att a-kassan ska försämras ytterligare.

För de arbetslösa ska inte daltas med, i deras mening. De arbetslösa ska tvingas ta vilket jobb som helst till vilken lön som helst. 

På så sätt görs arbetskraften flexibel och lönerna sänks. Helt i enighet med nyliberal teori.

Men i praktiken fungerar en otrygg arbetslöshetsförsäkring dåligt. I praktiken ger det inte bara växande ekonomiska klyftor och större fattigdom utan också en ökad stress och ohälsa i samhället.

I praktiken är en stark och trygg a-kassa något som samhället bör erbjuda i alla tider – inte bara i tider av pandemi.

Därför borde en trygg a-kassa i dess sanna bemärkelse vara ett givet S-krav i slutspurten av budgetförhandlingarna. 

Och här bör Magdalena särskilt noga lyssna till LO.

För det går att vara ännu mer progressiv. finns ingen anledning stanna vid de befintliga tillfälliga höjningarna och regeländringarna under coronakrisen. 

I våras ställde sig samtliga LO-förbund bakom en 35-punktslista till regeringen med krav på förbättringar för landets löntagare. Att a-kassan skulle höjas var häri en självklar punkt liksom att reglerna för försäkringen skulle utvidgas. 

Och visst, regeringen lyssnade i viss mån till LO när de tillfälliga reglerna inrättades.  

Men nu är det dags att gå längre. För varför inte ta chansen och gå framåt för en ännu mer för en solid och trygg arbetslöshetsförsäkring för framtiden?

Att höja minimiinkomsten till 14 900 kronor i månaden i enlighet med LO:s krav och att reglera så att ännu fler ska omfattas av försäkringen är helt rimliga medskick till finansministern att stå bakom.

Så varsågod Magdalena Andersson. Här har du den solklara jämlikhetsreformen som kan väga upp de försämringar som januariavtalet hittills tvingats dej att svälja.