Under coronapandemin har samhället visat att vi bryr oss om varandra. 

Vi i Verdandi hoppas att solidariteten kommer att leva kvar. Hela vår verksamhet bygger på solidaritet och kamratstöd och det behöver samhället mer av.

Pandemins effekter på samhället är allvarliga. Brister i välfärden har uppenbarats. Hög arbetslöshet kommer att leda till större ojämlikhet. 

Många åtgärder som beslutats av regering och riksdag är nödvändiga för att möta pandemins effekter. Samtidigt är det stötande att ge stöd till företag vars ägare ger ut mångmiljardutdelningar.

Verksamheter som arbetar för att motverka klass- och könsskillnader har missgynnats. Civilsamhället – som framhålls i politiska högtidstal – tilldelas några hundra miljoner kronor när de totala stödpaketen till företagen uppgår till flera hundra miljarder.

För ett socialt hållbart Sverige krävs reformer för jämlikhet och förbättrade villkor för de fattigaste. Vi kräver höjd a-kassa och socialbidragsnorm liksom att pensionerna värdesäkras

Rasken Andréasson och Lars Ohly

Åtgärder för att stödja de som blir sjuka välkomnas av oss i Verdandi. Slopat karensavdrag och att läkarintyg inte krävs vid sjukskrivning kortare än 14 dagar borde permanentas. Men sammantaget har de högröstade och rika erhållit mest trots att de som drabbas värst är de människor som redan har små ekonomiska marginaler.

Verdandi protesterar skarpt mot den hyreschock som blir resultatet om marknadshyror införs. Vi kräver att regeringen drar tillbaka utredningen om marknadsanpassade hyror. 

Den utredning som presenterats med förslag till förändringar av arbetsrätten är ett rent beställningsverk från Svenskt Näringsliv. Fackföreningsrörelsen är tillbakatryckt och nu behövs istället reformer som minskar arbetsgivarnas makt. 

Verdandis medlemmar saknar resurser för att göra sig hörda i det mediala bruset. Vi organiserar människor i kamp för förändring av den egna livssituationen och samhället i stort. 

Fattigdom är inte skamligt men ett rikt samhälle som inte gör sitt bästa för att bekämpa fattigdom är en skam. Vi vet att desperationen över ovärdiga livsförhållanden riskerar att öka bruket av alkohol och andra droger. 

För ett socialt hållbart Sverige krävs reformer för jämlikhet och förbättrade villkor för de fattigaste. Vi kräver höjd a-kassa och socialbidragsnorm liksom att pensionerna värdesäkras. 

Vräkningar av hyresgäster måste undvikas. Vård och äldreomsorg behöver mer resurser och privatiseringsexperiment inom offentlig sektor måste upphöra. 

Och den ideella sektorn som verkar för att mildra effekterna av fattigdom och drogmissbruk behöver mer resurser. 

Ge oss verktygen för att stödja och organisera människor – vi lovar att göra skillnad.