Är du bussförare? Då kan du förmodligen glömma att få ersättning från arbetsskadeförsäkringarna om du blivit smittad av covid-19 på jobbet.

Det gäller även dig som jobbar i butik, på förskola, restaurang eller någon annan stans där du kan stöta på smittade personer i din yrkesroll. 

Det räcker nämligen inte att ha blivit smittad på jobbet, utan det måste vara av jobbet.

För det finns några yrken där det kan bli aktuellt. Det handlar om de som vårdar och tar hand om smittade personer, alltså inom vård och omsorg.

Även laboratoriepersonal som hanterar smittförande material, till exempel vid provtagning, kan ha rätt till ersättning.

Vilka som omfattas regleras i förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd från 1977.

Där finns en lista på sjukdomar som kan ligga till grund för arbetsskada genom smitta. Den 25 april i år lades covid-19 till på den listan, men gäller även om man smittats före det.

– För de yrkena tänker man att det troliga är att det skett på jobbet. För alla oss andra så är bevisbördan åt andra hållet, det troliga är att det inte har skett på jobbet, säger Anne-Maria Carlsgård, ombudsman och försäkringsexpert på Kommunal.

Men, påpekar hon, även för de yrken som omfattas kan det finnas omständigheter i det enskilda fallet som gör att man inte kan utesluta att man smittats någon annanstans.

– Det är alltså inte säkert att man får ersättning. Det är bara om ingenting annat talar däremot.

Enligt Anne-Marie Carlsgård kan man emellertid få ersättning även om man inte arbetar inom vård och omsorg. Även om möjligheten är begränsad och bevisbördan som sagt blir omvänd.

– Här utgår man i första hand från att man inte har blivit smittad på jobbet. Men om det finns sådana omständigheter som gör att man kan bevisa att man har blivit smittad på jobbet, då kan man få.

Även om man uppfyller alla krav så måste man ha haft men av sjukdomen i minst 180 dagar för att få ersättning från den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkring, som hanteras av AFA försäkring.

Eftersom det knappt gått 180 dagar, sex månader, sedan pandemin slog till med full kraft mot Sverige har Anne-Maria Carlsgård ännu inte fått några ärenden på sitt bord.

Först ska det alltså gå 180 dagar, sedan ska AFA behandla ansökan och först vid ett avslag tror hon att det kan komma något.

– Vi har inte fått upp de ärendena ännu där AFA:s handläggare har sagt nej av olika skäl, så vi vet inte riktigt hur de gör den bedömningen.

AFA kan i dagsläget inte berätta om de fått in några covidärenden, meddelar pressenheten.

AFA utgår från samma förordning som den den statliga arbetsskadeförsäkringen, som hanteras av Försäkringskassan. Men där är tidsgränsen än mer utdragen och kraven högre.

– Försäkringskassan tittar på en massa andra saker, då ska det vara inkomstförlust, det ska vara varaktigt och mer än ett år och sådana saker, påpekar Anne-Maria Carlsgård.

Hos Försäkringskassan tycks dock möjligheten för andra yrkesgrupper att få ersättning vara ytterst begränsade. I ett mejl till Arbetet skriver pressenheten:

”Man behöver tillhöra de personkategorier som kommer i kontakt med smitta i sitt arbete. Alla förvärvsarbetande omfattas dock av bestämmelserna om den smittosamma sjukdomen ådragits vid ett olycksfall.”

Olycksfall kan till exempel vara om man sticker sig på en kanyl och blir smittad. Då spelar det heller ingen roll vilken sjukdom det handlar om.

Arbetssjukdom av covid-19

”Med arbetssjukdom menas att sjukdomen har uppstått till följd av arbetsuppgifterna. För att en infektion med covid-19 ska räknas som arbetssjukdom, och anmälas som en sådan, ska det i arbetstagarens arbetsuppgifter ingå att hantera det nya coronaviruset i exempelvis laboratorieverksamhet, eller vårda personer som är infekterade med covid-19.”

”Vi kan alla smittas av våra kollegor – influensa, vattkoppor, magsjuka etcetera. Dessa sjukdomar anmäls inte heller som arbetssjukdomar, eftersom de inte har orsakats av de egentliga arbetsuppgifterna.”

Källa: Arbetsmiljöverket