Den 30 september ska förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv om tryggheten på arbetsmarknaden gå i mål.

Om de misslyckas, så kommer politikerna att förändra anställningsskyddet genom lagstiftning.

Lagändringarna kommer då att bygga på den statliga utredning som blev klar den 1 juni.

Utredningen hade stark inriktning på att ge särskilt de mindre företagen ökad flexibilitet. Direktiven till utredningen talar om ”de mindre företagen” på hela 14 ställen.

Organisationen Företagarna, som företräder småföretagen, satt också med i utredningens referensgrupp.

När Svenskt Näringsliv förhandlar med LO och PTK är detta fokus inte lika självklart. Svenskt Näringsliv företräder företag som har kollektivavtal – vilket de flesta småföretag inte har.

– Svenskt Näringsliv brukar säga att de faktiskt har medlemmar som inte har kollektivavtal. Men visst, det stämmer att de framför allt företräder företag som är bundna av kollektivavtal, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet.

– Därför har vi sagt att de ska hålla kontakt med organisationer som representerar de icke kollektivavtalsbundna företagen, bland dem Företagarna. Och parterna, inte bara Svenskt Näringsliv utan även facken, har sagt att de ska tänka på de företag som inte har avtal, förklarar han.

Utredningens direktiv betonade att särskilt de mindre företagen ska få ökad flexibilitet. Gäller samma krav på en uppgörelse mellan parterna för att ni ska godkänna den?
– Ja, svarar Martin Ådahl, som läser upp det stycke i januariöverenskommelsen som säger att parternas överenskommelse ska ge just ”ökad flexibilitet”.

– Att de mindre företagen får ökad flexibilitet är fortfarande viktigt. Men än en gång: Nu är det oerhört viktigt att parterna klarar att komma överens.

Måste parternas överenskommelse få ”okej” från alla fyra januaripartierna för att ni ska gå vidare och lagstifta i linje med den?
– Jag har svårt att se att vi inte skulle acceptera parternas överenskommelse i grunden. Det har vi alla skrivit under på att vi ska göra.

Är partierna alltså skyldiga att acceptera överenskommelsen hur den än ser ut?
– Parterna är medvetna om vad som gäller. Att det måste bli ökad flexibilitet inte minst för de mindre företagen. Jag är inte så orolig för att de inte tycker att det är okej.

Under samtalet med Arbetet betonar Martin Ådahl gång på gång att ”parterna har bollen”, att de ”äger frågan” om trygghet och omställning, och att ”det är helt överordnat” och ”viktigt för Sverige” att de kommer överens.

Alla de politiska partierna hade ett möte med arbetsmarknadens parter i onsdags morse. Enligt Martin Ådahl ville partierna lyssna, men inte påverka parterna: De måste få arbetsro.

– Jag tycker de verkar ta det här på stort allvar. De är väl förberedda, och de har kommit långt framåt. Jag tycker det känns optimistiskt på många sätt.

LO har givit sina företrädare direktiv att inte förhandla om vad som är saklig grund för uppsägning. Hur påverkar det chanserna för en uppgörelse?
– Vi räknar med att de tar sitt historiska ansvar och kommer överens. Sedan vill vi inte blanda oss i förhandlingarna. Det viktiga är att man är konstruktiv och inte låser sig från någon sidan, säger Martin Ådahl.

Skulle förhandlingarna haverera kommer den statliga utredningens förslag att genomföras.

Medan bland andra arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har hävdat att utredarens förslag kraftigt gynnar arbetsgivarna på de anställdas bekostnad anser Martin Ådahl att utredningsförslagen är balanserade.

– Utredningen har gjort ett mycket fullgott arbete utifrån direktiven. Så det blir ett bra resultat om den genomförs. Men det bästa är om parterna kommer överens. Det är viktigt för den svenska modellen att vi klarar av det här.