Nu är det äntligen dags för en viktig händelse för Kommunals alla medlemmar. Vårt nya kollektivavtal ska förhandlas.

Efter den här våren och sommaren borde det inte vara så svårt kan man tycka.

Men jag tror tvärtom.

Jag tror att det här kommer bli en riktigt tuff förhandling där Kommunals förhandlare inte kommer ge sig förrän de krav som ställs accepteras av arbetsgivaren.

För nu om någonsin är det på tiden att vi får den uppskattning vi så väl förtjänar. Att vi får bra arbetstider och en högre lön, med ett extra påslag för de som är yrkesutbildade, är bland annat några av de krav Kommunal har ställt och personligen anser jag inte att det på något sätt är orimligt.

Snarare tvärtom, en självklarhet.

För oss som jobbar i vård och omsorg är arbetstider och lön två viktiga faktorer. När vi jobbar en delad tur jobbar vi ju faktiskt för två och borde rimligtvis få betalt för det också.

Och nu i den pandemi som råder, även om det lugnat sig rätt mycket, så har det blivit extra tydligt vilket otroligt viktigt jobb vi har

Marie Wiberg

De timmar vi är lediga mitt på dagen går i stort sett bara ut på att sitta och vänta på att gå tillbaka till jobbet igen och jag vet att det är otroligt stressande för väldigt många.

Att vi som har yrkesutbildning får ett extra påslag är inte heller någon orimlighet.

Har man en utbildning ska det ju märkas i lönekuvertet.

Och om vi ska få fler som vill söka sig till yrket undersköterska behövs det ett uppsving på dessa två punkter. Vi måste få upp statusen på vårt yrke helt enkelt.

Och det kan bara göras genom att vi får bättre arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och en högre lön.

För som det är nu är det många som väljer att byta yrke. Man orkar helt enkelt inte med sitt jobb under de rådande arbetsvillkoren.

För nu om någonsin är det på tiden att vi får den uppskattning vi så väl förtjänar. Att vi får bra arbetstider och en högre lön, med ett extra påslag för de som är yrkesutbildade, är bland annat några av de krav Kommunal ställt och personligen anser jag inte att det på något sätt är orimligt

Marie Wiberg

Man väljer då i stället jobb där arbetstider och löner är bättre. 

Och nu i den pandemi som råder, även om det lugnat sig rätt mycket, har det blivit extra tydligt vilket otroligt viktigt jobb vi har.

Vi har vårdat våra äldre på boenden och i hemtjänst med risk för att själva bli utsatta för smitta och att föra smitta vidare till de äldre.

Och det har folk i samhället förstått. Det har ordnats med luncher och fika, det har applåderats från balkonger och vi har hyllats i media.

Men den viktiga frågan är, har vi det stödet nu när avtalsrörelsen drar i gång?

Om det blir konflikt, kommer vi fortfarande ha det stödet?

Kommer man förstå att de åtgärder som vidtas är för att vi, ”hjältarna” ska få det avtal vi så väl förtjänar?