REPLIK. Vi har hela tiden påtalat självklarheten av den svenska modellen och goda arbetsvillkor vid etablering av verksamheter. 

Så även när Amazons lager inrättas i Eskilstuna. 

Att hävda annat, vilket Seko gör i sin debattartikel, är att medvetet eller omedvetet undanhålla fakta.

Det är ledsamt att se när debattörer som med trovärdighet ska stå upp för den svenska modellen urholkar sin trovärdighet genom att sila mygg och svälja kameler.

Ingenstans finns någon annan åsikt uttalad än den att Amazon förväntas följa spelreglerna på svensk arbetsmarknad.

Ingenstans finns något annat uttalat än att företag som inte värnar god arbetsmiljö bara har att förlora på det gentemot lojala medarbetare och kunder. Och så vidare.

Jag tror inte på att döma i förhand. Vare sig människor eller företag. Att däremot kritisera och agera med full kraft när överträdelser blir ett faktum, det är självklart

Jimmy Jansson (S)

Det är nästan som att en del debattörer fullständigt förlorat förmågan att se saker ur ett någorlunda nyktert och sansat perspektiv i sin iver att försöka skapa en facklig kamp som vi ännu inte vet om den kommer att behövas.

Till och med den artikeln jag nu svarar på konstaterar att det är bra att undertecknad står upp för den svenska modellen.

Ändå måste debattörer krumbukta sig för att, på falska grunder, mena att det skulle vara en omedvetenhet kring företagets agerande i andra länder.

Om facklig kamp skulle behövas så är väl det dessutom inte en nackdel.

Det är på tiden att svensk fackföreningsrörelse tar en rejäl strid för något. Bara då kan man, som det verkar, verkligen visa att man faktiskt behövs.

Åter till ämnet.

Kommunen har sålt mark till ett logistikföretag för flera år sedan innan Amazon nog en tänkt på Sverige.

Logistikföretaget hyr ut till ett annat logistikföretag. Det logistikföretaget i sin tur hyr ut till en tredje logistikaktör.

Denna har i sin tur uppdraget åt Amazon och det är denna aktör som anställer.

Den aktören har funnit i Sverige i årtionden och har goda relationer med facket och tillämpar kollektivavtal. Det är det faktiska läget.

Det är nästan som att en del debattörer fullständigt förlorat förmågan att se saker ur ett någorlunda nyktert och sansat perspektiv i sin iver att försöka skapa en facklig kamp som vi ännu inte vet om den kommer att behövas

Jimmy Jansson (S)

Med det som bakgrund blir det snudd på ohederligt såsom det argumenteras.

Jag tror inte på att döma i förhand. Vare sig människor eller företag. Att däremot kritisera och agera med full kraft när överträdelser blir ett faktum, det är självklart.

Amazon har inte startat sin hemsida i Sverige ännu. Och det är inte de själva som kommer att driva den svenska verksamheten.

Företag ska kritiseras för sina ageranden i olika länder om de gör fel. Även svenska företag.

Men att på förhand fastslå hur någon kommer att agera är som att be om just det rädslan är som störst för.

Den taktiken är dum.

Återigen. Ni kan inte hitta ett enda uttalande där det inte understrukits att Amazon förväntas och har allt att vinna på att följa principerna på svensk arbetsmarknad.