En totalt stoppad gränshandel i Strömstad. En flygplats där planen står stilla i Sigtuna. Och mängder av jobb som samtidigt gått upp i rök.

Arbetet har under veckan berättat om flera kommuner som drabbats extra hårt av coronapandemin.

I dag, onsdag, träffade företrädare för 15 av de hårdast drabbade kommunerna civilminister Lena Micko (S). Flera kommuner har bett regeringen om särskilda stöd, exempelvis riktade mot arbetsmarknaden för att komma till rätta med krisen.

Men Lena Micko kan inte lova något sådant i nuläget.

– Det handlar inte bara om ekonomin utan också hur förutsättningarna ser ut för Arlanda att fortsatt utvecklas och hur kontakterna med Norge ser ut, som vi i särskild ordning får arbeta med. Om det sen behövs ekonomiska stöd eller inte, det får vi återkomma till. Det är inget besked jag kan ge i dag.

Lena Micko hänvisar till att det just nu pågår budgetförhandlingar med samarbetspartierna. Där diskuteras också framtiden för de mer generella stöden till företagen, som permitterings- och omställningsstöd.

Dessa stöd var många av kommunföreträdarna mycket positiva till under mötet, enligt Lena Micko.

Hon vill inte heller svara på om de generella statsbidragen till kommunerna kommer att höjas i nästa års budget, något bland andra Sveriges Kommuner och Regioner bett om.

Hon antyder dock att satsningar väntar.

– Det som finansministern var ute och presenterade för en vecka sedan handlade ju om 100 miljarder i olika åtgärder för näringslivet, välfärden och investeringar. Det är väldigt mycket som är på gång, säger Lena Micko.

Kommunföreträdare varnar för massarbetslöshet och sociala problem. Hur orolig är du för situationen i de hårdast drabbade kommunerna?
– Vi måste lyssna på hur det ser ut och följa frågan löpande. Det kommer att vara värre på vissa platser. Närmast har vi det som hände i Älvsbyn med Polarbrödsfabriken som brann ner och det är samma sak där. Regeringen måste alltid vara beredd att se om man ska förstärka insatser och gå in särskilt med stöd, säger Lena Micko.