Av de nästan 5 000 anmälningar om arbetsskada som gjorts till Försäkringskassan angående coronarelaterade arbetssjukdomar, rör nästan alla vårdpersonal.

Det visar Arbetsmiljöverkets sammanställning, som SR Ekot rapporterat om.

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och liknande yrken är den värst drabbade yrkeskategorin med 2 101 anmälningar.

Därtill kommer uppåt 800 hemvårdsbiträden, personliga assistenter och motsvarande.

– Vi blev väldigt överraskade när vi såg att det var så väldigt stor skillnad på undersköterskor men även vårdbiträden jämfört med andra yrkesgrupper inom sjukvården, säger Tobias Baudin, Kommunals ordförande till Ekot.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro säger till Ekot att hon inte tror att dessa siffror visar alla coronarelaterade arbetsskador.

– Jag kräver hälsokontroller, både på lungor, men också de andra symptomen vi ser, vi ser påverkan på hjärta och hjärna. Våra medlemmar kommer att behöva hälsokontroller efter sex månader och efter ett år, för att se så de inte fått bestående men, eftersom det här är ett nytt virus, säger hon.

Arbetet har tidigare rapporterat om hur många ingripanden skyddsombud gjort på grund av coronasmitta, liksom hur många tillbud som anmälts till Arbetsmiljöverket.

Antalet anmälda tillbud låg för en månad sedan på drygt 2 700.