Foten åkte igenom täckplåtarna och kvinnan fastnade med benet så att det bröts samt fick djupa sårskador.

Olyckan inträffade på en småländsk pelletsfabrik hösten 2018. Kvinnan skulle kontrollera brandskyddet vid en transportör för spån. Hon behövde gå uppe på transportören, men trampade alltså igenom och skadades.

En månad tidigare, i augusti 2018, fick en kvinna på en fabrik i Östergötland tre fingrar avklippta.

Hon arbetade vid en maskin som stansar ut och svetsar samman plastpåsar när en plastfilm lossnade. Hon försökte rätta till den, men stansen gick ner över hennes hand.

Båda företagen har nu krävts på 300 000 kronor vardera i företagsbot, enligt strafförelägganden från åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Argumentation är liknande i båda fallen. Åklagarna slår ned på bristfälliga riskbedömningar. Vidare uppges i båda fallen att arbetsgivarna inte försäkrat sig om att arbetstagarna haft tillräckliga kunskaper.

När det gäller pelletsfabriken slår åklagaren fast att otillräckliga åtgärder satts in trots tidigare uppmärksammade risker med att gå på täckplåtarna. 

Fabriken där plastpåsarna tillverkades kritiseras för att inte ha gjort regelbundna kontroller av verksamheten.

Om sådana gjorts kunde man ha upptäckt att ett skydd var bortplockat på olycksmaskinen, menar åklagaren.