Lärarna på Sveriges friskolor får löneförhöjning precis som vanligt från den 1 september i år, trots att coronakrisen skapat osäkerhet kring årets löneökningar på stora delar av arbetsmarknaden.

Friskoleavtalet, som egentligen skulle ha gått ut den sista augusti, har nämligen förlängts ett helt år, fram till den 31 augusti 2021, med exakt samma villkor som tidigare.

Förlängningen sker automatiskt om varken lärarfacken eller arbetsgivaren väljer att säga upp avtalet senast tre månader innan det går ut.

– Det rullar på med lönerevision och allting. Vi har i det här läget gjort bedömningen att vi tycker att det är bra att vi har en lönerevision, säger Ingrid Lindholm som är chefsförhandlare på Lärarnas riksförbund.

Beslutet var gemensamt mellan arbetsgivare och fack och gäller både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet eftersom de förhandlar gemensamt genom Lärarnas samverkansråd.

Det var en direkt följd av coronapandemin enligt Ingrid Lindholm.

– Om inte corona hade funnits och man förlängt avtalen på övriga områden så hade vi förhandlat som vanligt.