För ett par veckor sedan beslutade Universitets- och högskolerådet (UHR) att ställa in det högskoleprov som skulle ha hållits i oktober.

UHR och samtliga 21 universitet och högskolor som anordnar provet var överens om att det inte går att genomföra provet utan risk för smittspridning.

Men Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill att provet ska ges i höst och fick även stöd vid onsdagens möte i utbildningsutskottet av Sverigedemokraterna. De fyra partierna röstade då igenom att utskottet ska ta initiativ i frågan.

Enligt Moderaterna innebär detta att regeringen ska säkerställa att man genomför högskoleprovet under hösten.

Under torsdagsmorgonen meddelade Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, att regeringen öppnar för att en begränsad grupp ska kunna få skriva provet i höst.

Provtillfällena riktar sig, enligt regeringen, till de som inte har ett giltigt högskoleprovresultat sedan tidigare.

Det måste dock ske under vissa förutsättningar.

– Ansvariga myndigheter får nu möjlighet att genomföra provet i en begränsad krets, säger Matilda Ernkrans (S) under en presskonferens.

Ministern säger senare till TT att regeringens beslut inte kommer som ett svar på utbildningsutskottets initiativ, utan att arbetet med högskoleprovet pågått under en längre tid.

Högskoleprovet

Högskoleprovet skrivs vanligen två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren.

Högskoleprovet är ett urvalsprov som, med bra resultat, ger en extra chans att komma in på en populär högskoleutbildning. Det skrivs framför allt av ungdomar som är på väg att lämna gymnasieskolan.

21 universitet och högskolor anordnar högskoleprovet på sammanlagt cirka 120 provorter.

Nästan 70 000 personer anmälde sig till högskoleprovet som skulle ha skrivits i april, men som ställdes in.

På höstarna är det vanligtvis färre som skriver provet, men UHR bedömer att det tuffa läget på arbetsmarknaden, med varsel och permitteringar, skulle få intresset att skjuta i höjden. Myndighetens prognos är att upp mot 100 000 skulle ha anmält sig till oktoberprovet.

Som en följd av de inställda proven har UHR fått i uppdrag att ta fram fler högskoleprov. Minst tre prov år ska finnas tillgängliga åren 2021—2023.

Regeringen har också förlängt giltighetstiden för resultat på provet, från fem till åtta år.

Källa: UHR