REPLIK. Företrädare för Byggföretagen skriver i en debattartikel 20/8 om det minskade antalet arbetsplatsolyckor inom byggbranschen.

Det är naturligtvis glädjande att arbetsgivarsidan uppmärksammar en sådan viktig fråga, men samtidigt ställer vi oss frågande till statistiken som används.

Byggföretagen skriver att det ”2019 registrerades 2 224 olyckor i byggbranschen”. Samtidigt anger Arbetsmiljöverket 3 811 anmälda arbetsolyckor inom byggsektorn 2019.

Så varför skiljer det hela 1 587 olyckor? 

Sanningen är att den mindre siffran är antalet olyckor från Byggföretagens medlemmar.

Att påstå att det skulle vara hela branschen är antingen ett misstag eller direkt intellektuellt ohederligt.

När det blir dags att sätta sig vid förhandlingsbordet hoppas vi att Byggföretagen minns sina vackra ord om en bransch utan olyckor

Byggnads

Jag vill inte tro att Byggföretagen medvetet friserar sifforna men säger man sig ta problemet på största allvar ska man åtminstone ha en korrekt beskrivning av verkligheten.

Målet att ingen ska skadas på en byggarbetsplats i Sverige delar vi naturligtvis. Men att sätta upp mål är meningslöst om man inte är beredd att göra det som krävs för att nå dit.

I Byggföretagens debattartikel noteras tre punkter men inte en enda konkret åtgärd. Det duger inte om man vill se förändring på riktigt.

Vi står inför en uppskjuten avtalsrörelse där just döden på jobbet och våra arbetskamraters hälsa kommer vara en av huvudfrågorna.

Inför avtalsrörelsen har vi ett flertal konkreta yrkanden som skulle göra skillnad här och nu.

Avtalskrav som borde vara en självklarhet:

  • Regionala skyddsombud ska få rätt att kontrollera alla arbetsplatser med kollektivavtal
  • Tydligare krav på företagshälsa och hälsoundersökningar
  • Skadestånd om företaget inte gjort riskbedömning

När det blir dags att sätta sig vid förhandlingsbordet hoppas vi att Byggföretagen minns sina vackra ord om en bransch utan olyckor.

För en sak är säker: Vi minns.