På måndagen meddelade regeringen att juristen Lars Arrhenius tar över rollen som Diskrimineringsombudsman från och med december.

Han är i dag generalsekreterare för biståndsorganisationen Läkarmissionen och har tidigare varit bland annat Barn- och elevombudsman.

Varför vill du bli Diskrimineringsombudsman?
– Jag tycker att det är en väldigt viktig myndighet, jag tror att man i den rollen kan vara med och påverka till det bättre i samhället. Jag har också tidigare i yrkeslivet haft ganska mycket kontakt med diskrimineringsombudsmannen och jag har haft lite inriktningen mot mänskliga rättigheter.

Vad ser du fram emot i uppdraget?
– Att lyfta frågorna och göra DO synlig.

Tycker du att man inte är tillräckligt synlig i dag?
– Det vill jag inte säga, jag vill inte recensera hur det varit tidigare, men jag tror att det är viktigt att delta i den debatt som pågår i de här frågorna och vara synlig.

Detta är DO

DO är en myndighet vars uppdrag är att arbeta mot diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av DO:s arbete:

  • kön
  • könsidentitet och könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Myndigheten leds sedan 2011 av Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg, men Lars Arrhenius tar över hennes roll i december.

Vad tror du blir utmaningarna?
– Det klimat som är i dag, jag tycker att det har blivit hårdare. Jag tycker att det nu finns ett ganska starkt ifrågasättande kring grundläggande rättigheter som vi ändå kommit överens om i internationella konventioner och i lagar. Och jag tror att det vore viktigt för alla om man kan få ett bra samtal runt de här frågorna. 

Hur skulle du beskriva kärnan i DO:s uppdrag? 
– Det är ju i grunden en tillsynsmyndighet och jag tror det är viktigt med en aktiv och regelbunden tillsyn. Det tror jag är ett effektivt verktyg i kampen mot diskriminering.

När regeringen presenterade dig som ny DO på en pressträff under måndagen nämnde du att myndigheten ska både granska och främja, är det samma tonvikt på båda de delarna?
– Det pågår ju en diskussion om prioritering mellan hjälp till enskilda och olika främjandeåtgärder. Jag tror det är viktigt med en balans och det viktiga är att det är effektivt och leder till att diskriminering minskar, eller upphör i samhället.

Men det har ju varit omdiskuterat att DO driver få enskilda fall rättsligt. Nu betonar du tillsynen. Tycker du att man borde driva fler enskilda fall till prövning?
– Det är väl lite för tidigt att uttala sig om det, jag börjar första december och vill sätta mig in i verksamheten innan jag tar ställning till den frågan.