Anders Forslund vågar inte gå till jobbet. I hemmet i Svärdsjö i Dalarna finns hans dotter Ida Forslund som har Downs syndrom.

Dotterns infektionskänslighet, pacemakern, propparna hon fått i lungorna. Det får Anders att känna sig tvingad att stanna hemma – för att till slut säga upp sig från jobbet på vapenaffären – när corona tar ett allt bistrare tag om världen.  

Och han är långt ifrån ensam om att känna frustrationen växa. Bland anhöriga till personer i riskgrupp börjar många tappa tålamodet när månader med coronapandemi har hunnit passera utan att de har fått någon hjälp.  

Frågan hamnade redan tidigt på regeringens bord. Men när regeringen efter månaders dröjsmål väl kom med ett förslag på hur ett stöd skulle se ut var det mycket snävt avgränsat.

Förslaget gällde enbart dem som vid sidan av sitt vanliga jobb är personlig assistent eller har nårståendepenning och som inte kan jobba hemifrån.  

Människor ska inte tvingas säga upp sig från sina jobb eller förväntas ha en stor hög med sparpengar på banken att ta av

Yonna Waltersson

En stor grupp anhöriga till personer i riskgrupp har därmed slarvats bort. Frågan har bollats fram och tillbaka mellan myndigheter för att till slut falla mellan stolarna.  

Det är en klen tröst att ansvarig minister Ardalan Shekarabi försöker sig på en förklaring om att frågan är så komplicerad att den är att jämföra med en ny sjukförsäkringsreform. 

För parallellt med att stödet till anhöriga har sjabblats bort har coronastöd till företag rullas ut i högt tempo. 

Där flera av företagen så sent som förra året gjorde miljonutdelningar och där det sticker extra mycket att det framkommit flera exempel av fusk. 

Att coronapandemin initialt inneburit en viss röra och dröjsmål kan nog de flesta ha förståelse för. Men nu är ett halvår på väg att passera. 

Lika självklart som företagsstödet har varit för regeringen borde stödet till enskilda utsatta individer vara det. Människor ska inte tvingas säga upp sig från sina jobb eller förväntas ha en stor hög med sparpengar på banken att ta av.  

Det kan inta dröja längre. Låt de anhöriga till de som är extra känsliga för corona få stöd snarast. Allt annat är ovärdigt ett välfärdssamhälle