– Det här är en seger för alla timanställda, inte bara tornväktaren. Domen blir ett verktyg som facken kan använda för att säkra tillsvidareanställningar åt sina medlemmar, säger Frederick Batzler, facklig samordnare på SAC i ett uttalande.

Det är en lokal facklig organisation, ansluten till SAC – Syndikalisterna, som drivit fallet. Tvisten gäller anställningstryggheten för Ludvig Olsson, med det ovanliga yrket tornväktare.

Traditionen går tillbaka till minst 1700-talet i Ystad. Från nio på kvällen till efter midnatt varje natt har tornväktare vakat över staden från S:ta Maria kyrkas torn.

De har blåst i lur i alla väderstreck om allt varit lugnt – annars ringt räddningstjänsten. 

Ludvig Olsson har haft denna uppgift på uppdrag av kommunen sedan hösten 2016. Han har delat den med två andra personer och arbetat två till tre tillfällen i veckan.

Men i december förra året fick han besked om att det inte skulle bli fler pass i tornet eftersom detta först behövde rustas.

Kommunen ansåg sig ha rätt att bara lämna ett sådant besked, eftersom man såg varje pass var en ny tillfällig anställning. Facket hävdade i stället att han varit fast anställd och därmed blivit felaktigt uppsagd.

Anställningskontraktet som skrevs 2016 är inte tydligt. Men Arbetsdomstolen slår fast att det sätt som arbetet sedan ordnats på inte kan uppfattas som annat än att han väntades sköta lurblåsning de kvällar då han var schemalagd, enligt ett schema han och en annan lurblåsare upprättade tillsammans. 

”Denna överenskommelse har inte på något sätt varit begränsad i tiden, och har därför gällt tills vidare” skriver domstolen.

I domen slås fast att han därmed sagts upp från sin anställning.

Inför en uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren utreda om det finns möjlighet att omplacera personen i stället.

Eftersom en sådan utredning inte gjorts ogiltigförklarar domstolen uppsägningen.

Ludvig Olsson ska också, enligt domen, ha 60 000 kronor i skadestånd samt lön för de månader då han varit utan arbete inför huvudförhandlingen i domstolen.

– Jag är framför allt glad att få komma tillbaka till tornet och kunna fortsätta det fackliga arbetet med en tryggare anställning i ryggen. Skadeståndet känns mindre viktigt för mig, säger han i ett pressmeddelande från facket.