Stenskivan vägde runt 800 kilo. När den lossnade från lyftsaxen klämde den fast praktikanten och orsakade sår och frakturer.

Det var i maj 2018 olyckan inträffade på stenföretaget.

Den drabbade personen var en praktikant under upplärning. Vid olyckstillfället arbetade han ensam utan kommunikationsutrustning. Det framgår av det strafföreläggande som nu riktats mot arbetsgivaren.

Åklagaren kräver företaget på 300 000 kronor i företagsbot. 

I strafföreläggandet uppges att praktikanten tidigare fått muntliga instruktioner om arbetsmomentet samt provat på det. Men att han denna dag placerades där ensam ”oplanerat och tillfälligt”, utan särskilda skyddsinstruktioner.

Vidare konstateras: ”Praktikanten saknade tillräckliga kunskaper och utbildning kring lyftanordningen och dess risker.”

Arbetsgivaren har, enligt åklagaren, brustit bland annat genom att tillräcklig riskbedömning inte gjorts samt att man inte säkerställt att praktikanten hade tillräckliga kunskaper.

Dessutom brast underhållet av utrustningen.