På LO:s kongress 2016 togs initiativ till ”Det goda arbetet i en ny tid” för  att se till att ”löntagarnas reella inflytande på arbetet ökar”. 

Vi önskar att LO i samband med detta undersöker hur facket kan stötta löntagare som vill ta över företag vid generationsskiften.

Empirisk forskning visar att företag som ägs av arbetarna är mer lönsamma och motståndskraftiga än kapital-ägda företag. Dessutom bygger de som jobbar ofta upp ett betydande sparande.

I det amerikanska personalägda livsmedelsföretaget WinCo kan en kassörska eller lagerarbetare bli dollarmiljonär efter en längre tid på företaget.

Av den anledningen skriver jämlikhetsforskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett att arbetarägda företag ”kan vara det bästa sättet att få en bredare spridning av både ägande och intäkter från förmögenheter.”

Här finns dessutom en stor vision för framtiden, där människor inte arbetar för andra, utan är ekonomiska medborgare som kontrollerar sina egna ekonomiska öden

Patrik Witkowsky och Mattias Göthberg

Det råder ingen brist på goda exempel. I Storbritannien finns detaljhandelsföretaget John Lewis Partnership som ägs av sina 90 000 anställda.

I Spanien finns det stora arbetskooperativa konsortiet Mondragon, och i USA arbetar nästan 10 procent av alla privatanställda i personalägda företag.

I alla dessa länder finns modeller som underlättar för anställda att ta över företag som ska säljas, men Sverige släpar efter. Det håller på att bli ett stort problem, i synnerhet utanför storstadsregionerna. 

Sverige har bland Europas äldsta företagare och många saknar arvingar som vill ta över vid pension. En utveckling som accelererats av den rådande krisen.

Ska de läggas ner? Ska de tas över av en konkurrent eller riskkapitalist? Eller ska löntagarna ta över? 

Facket skulle kunna bidra med rådgivning, forskning och finansiella stödstrukturer för att stötta framväxten av fler arbetarägda företag. 

Här finns dessutom en stor vision för framtiden, där människor inte arbetar för andra, utan är ekonomiska medborgare som kontrollerar sina egna ekonomiska öden.