Å ena sidan las-utredningen som enligt januariöverenskommelsen blir lag om parterna inte kommer överens.

Samma utredning som LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i juni kallade för ett ”skitförslag” och Kommunals ordförande Tobias Baudin dömde ut som ett ”fruktansvärt angrepp”.

Å andra sidan vårens storbråk inom LO och hotet från flera förbund, bland annat Kommunal, att helt hoppa av förhandlingarna om LO:s förhandlare gör för stora eftergifter.

Förutsättningarna för att nå ett avtal om arbetsrätten har förändrats rejält sedan LO begärde förhandling med Svenskt Näringsliv i november 2017 och har kantats av interna fackliga strider.

– Vi haft en ganska stökig höst och en stökig vår, men haft en bättre diskussion mellan förbunden och en ganska konstruktiv process under försommaren, säger Torbjörn Johansson, LO:s nyligen omvalde avtalssekreterare.

På fredag hålls ett extrainsatt representantskap, LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna. Där är målet att LO ska komma överens om gränserna och formerna för förhandlingarna – och om de över huvud taget ska fortsätta.

På agendan står flera motioner som skjutits fram från den digitala LO-kongressen i maj. Svaren motionerna från LO-styrelsen visar att de kritiska förbunden lyckats driva igenom stora delar av sin linje.

Styrelsen håller nu med om att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning. Det var främst diskussionerna om denna centrala paragraf i las som fick de kritiska förbunden att se rött.

Samtidigt föreslår styrelsen att förhandlingarna ska göra en ”omstart”. För att blidka de kritiska förbunden ska förhandlingarna framöver ske med mer insyn.

Alla ledamöter i LO:s avtalsråd ska utgöra förhandlingsdelegation under hela förhandlingarna.

När man till sist kommer överens om ett avtal, ska ett nytt representantskap hållas där avtalet måste godkännas med 60 procents majoritet.

Ett av förbunden som i december 2019 hoppade av las-förhandlingarna var Kommunal, som även riktade stenhård kritik mot hur förhandlingarna hade skötts.

– LO har gått med på en våldsam maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel – utan att förankra det hos förbunden, sa ordförande Tobias Baudin till Arbetet då.

Men nu säger Kommunal till Ekot att förbundet har ändrat sig efter de nya förutsättningarna.

Om representantskapet på fredag godkänner LO-styrelsens förslag så kommer Kommunal att ”gå in i las-förhandlingarna med full kraft”.

– Vi går ju in i de här las-förhandlingarna nu efter att ha haft en ordentlig intern process i LO. Vi har haft en LO-kongress nu och en nystart i LO och vi har fått igenom de krav som vi har ställt och att vi får en transparens och inflytande i förhandlingarna, säger Tobias Baudin till Ekot.

Enligt Torbjörn Johansson innebär omstarten nya former för förhandlingarna, men inte att själva förhandlingarna tar ett särskilt långt steg tillbaka. De har nämligen knappt börjat, enligt honom.

– Vi har utrett ett antal saker men ingenting är beslutat och klart så man kan väl säga att man startar på ruta ett eller två, säger han

Hur kringskurna blir era förhandlingsmöjligheter jämfört med innan den stora diskussionen i LO?
– Man kan vända på det. Vi har aldrig sagt att vi ska förhandla bort saklig grund. Vi har begärt förhandlingar utifrån att vi tycker det är för mycket allmän visstid, hyvlingar och deltider och att vi vill förbättra omställningen. Men det är klart att när man väl sitter och förhandlar har motparten krav, och där har vi nu ett antal begränsningar.

Det största hindret för ett eventuellt avtal är dock inte begränsningarna i förhandlingsutrymmet, enligt Torbjörn Johansson. I stället är det las-utredningen, som enligt januariavtalet ska genomföras om parterna inte kommer överens.

– Man kan tycka mycket om våra egna processer och att vi blivit ovänner, men att arbetsgivarsidan har fått en sådan bra landningsbana med ett löfte om lagstiftning, det är per definition olyckligt för våra möjligheter att komma överens. Det är en försvårande åtgärd som politikerna har ställt till med.

Pappers har, trots att LO-styrelsen nu är överens, valt att ställa sig utanför förhandlingarna. Hur ser du på det?
– Jag vågar inte kommentera det utan att ha pratat med dem. Vi är överens i styrelsen hur LO ska göra och vilket mandat vi har. Repskapet är det som beslutar vad LO ska göra och det är det jag ser fram emot just nu.